Proefploffen voor vervolg sloop Middensluis Terneuzen

Proefploffen - Luchtfoto Middensluis
De Middensluis Terneuzen (foto: Projectorganisatie Nieuwe Sluis).

Nieuwe Sluis Terneuzen sloopt later dit voorjaar de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Dit is nodig om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. Die sloop vindt plaats met explosieven.  Om dit zorgvuldig voor te bereiden, voert de projectorganisatie op 11 en 12 januari 2023 enkele proefploffen uit. Dit zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. Het geluid en de trillingen van de proefploffen kunnen in de omgeving opgemerkt worden. Zowel het scheepvaart- als het wegverkeer ondervinden hinder van de proefploffen. Het uitkijkpunt is op beide dagen afgesloten. 

Om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken, moet de oude Middensluis plaatsmaken. De westwand van de sluiskolk is op 23 maart vorig jaar opgeblazen. De gecontroleerde ontploffing, waarbij de muur zou breken en makkelijk in brokken zou kunnen worden opgeruimd, liep anders dan verwacht. Een flinke explosie was in de wijde omgeving hoorbaar en voelbaar, en de muur was niet gebroken, maar geheel ingestort, waarna de kolk uitgebaggerd moest worden om de brokstukken op te ruimen. Evaluerend onderzoek bracht aan het licht dat er te veel explosieven waren aangebracht, die te kort op elkaar afgingen. Er zijn uit de omgeving zo’n 200 schades gemeld. De projectorganisatie doet er alles aan om het vervolg van de sloopwerkzaamheden gecontroleerd te laten verlopen. Het expertteam dat betrokken was bij de evaluatie van de plof van de westelijke wand is aangesloten bij het vervolgplan van de sloop.

Zo zag het eruit op 23 maart vorig jaar:

Verkeersmaatregelen tijdens proefploffen

Het consortium Nieuwe Sluis voert vijf proefploffen uit, verdeeld over twee dagen op 11 en 12 januari. De proefploffen vinden steeds plaats tussen 09.00 en 16.00 uur. Het zijn kleine explosies met steeds een iets grotere hoeveelheid springstof. De proefploffen vinden plaats in de oostelijke kolkwand, ter hoogte van het voormalige binnenhoofd van de Middensluis. Tijdens elke proefplof blijft een veiligheidszone van 200 meter rondom de ploflocatie vrij van verkeer en verkeersdeelnemers. Scheepvaart kan tijdens de proefploffen normaal gebruik blijven maken van de Westsluis. De Oostsluis is beide dagen op een aantal momenten gedurende korte tijd niet toegankelijk. De scheepvaart wordt hierover via de Verkeerscentrale Terneuzen geïnformeerd. Het wegverkeer, fietsers en voetgangers over het sluizencomplex worden voor elke plof gedurende ongeveer een kwartier staande gehouden door verkeersregelaars. Wegverkeer kan eventueel gebruik maken van de Sluiskiltunnel.

Monitoring

Tijdens en na de proefploffen monitort de projectorganisatie de effecten van de explosies op de ondergrond. Dat gebeurt met vooraf aangebrachte trillingsmeters in de nabije omgeving. Als de trillingen van een proefplof binnen de normen blijven, volgt een volgende plof met iets meer springstof. De resultaten van de metingen van de proefplof vormen input voor een zorgvuldige planning van het ploffen van de oostelijke kolkwand.