Proef met automatische beeldherkenning trekvissen bij Lith

De vispassage bij Lith in de Maas dient van november 2020 - januari 2021 als proeflocatie | Foto KBTS

Rijkswaterstaat onderzoekt een nieuwe manier van monitoring in de vispassage bij Lith. Met toepassing van verschillende technologische innovaties wordt gezocht naar duurzame en visvriendelijke manieren om de visstand in de rijkswateren te monitoren.

Voorheen gebruikten Rijkswaterstaat en LNV al jaren data van de beroepsvisserij. Door nieuwe regelgeving vielen echter vanaf 2011 vislocaties weg en moest de inzet van de beroepsvisserij stoppen. Hierdoor is de informatie die deze vorm van monitoring opleverde niet meer gewaarborgd voor de toekomst. Ook daarom is Rijkswaterstaat genoodzaakt om naar nieuw oplossingen te zoeken.

Uit deze pilot moet blijken of het inzetten van automatische beeldherkenning bij het monitoren van (trek)vissen voldoende potentie bezit voor de landelijke vismonitoring. De eerste beelden van onder meer een bever, baars, zalm en zeeforellen zijn inmiddels beschikbaar:

> Meer informatie is te vinden op de site van Rijkswaterstaat