portfolioaanpak
De Zandkreeksluis bij Goes (foto: Thomas Fasting/Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat is onlangs gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden voor de renovatie van de Zeeuwse Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert. Daarbij worden de zogeheten portfolioaanpak en een 2-fasen aanpak toegepast.

De Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert zijn na vele jaren intensief gebruik toe aan renovatie. Het complex Zandkreek dateert uit 1960 en nadert het einde van haar levensduur. Het gehele complex bestaat naast de sluis ook uit een dam, 2 bruggen en een weg. Het Sluiscomplex Hansweert werd in 1987 in gebruik genomen. Het is een belangrijke schakel voor de beroepsvaart op de corridor Antwerpen-Rotterdam.

Portfolioaanpak

Bij de renovatie van de sluis en het sluiscomplex gebruikt Rijkswaterstaat de zogeheten portfolioaanpak en een 2-fasen aanpak. Dat betekent dat beide renovatieprojecten worden gecombineerd: “Als eerste hebben we de opdracht voor renovatie van de Zandkreeksluis gepubliceerd op aanbestedingswebsite TenderNed. Naar verwachting wordt de opdracht definitief gegund in september 2023. Na een goedgekeurd ontwerp start de renovatie volgens planning in 2025. Bij een goed verloop van het project Zandkreeksluis, mag dezelfde opdrachtnemer ook de renovatie van Sluiscomplex Hansweert op zich nemen”, aldus Rijkswaterstaat.

Voor het eerst toegepast bij sluizen

Deze portfolioaanpak heeft volgens Rijkswaterstaat gunstige effecten, zowel voor de overheid als voor marktpartijen: “Dezelfde ondernemer voert vergelijkbare projecten herhaald, na elkaar uit. Zo stimuleren we bedrijven te innoveren en te verduurzamen.” Ook wordt het volgens de dienst mogelijk om over meerdere projecten heen investeringsinspanningen en -kosten terug te verdienen. Het is voor het eerst dat deze portfolioaanpak wordt toegepast bij de renovatie van sluizen. Bij andere bouw- en infraprojecten heeft Rijkswaterstaat al wel ervaring met deze aanpak opgedaan.

Ook een 2-fasen aanpak

Behalve de portfolioaanpak wordt bij deze projecten ook een 2-fasenaanpak toegepast. Dat houdt in dat de aanbesteding is onderverdeeld in een aparte ontwerpfase en uitvoeringsfase. Rijkswaterstaat: “In de eerste fase doen we samen met marktpartijen het onderzoek en het ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. Pas daarna bepalen we de prijs en gaat het project naar fase 2, de uitvoering.” Zowel de 2-fasen aanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector.

Werkzaamheden aan de sluiscomplexen

Verschillende onderdelen van het complex Zandkreek zijn aan renovatie of vervanging toe. De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, het vervangen van de sluisdeuraandrijvingen, aanpassingen vanuit de nieuwe machinerichtlijn en renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies. De benodigde werkzaamheden aan Sluiscomplex Hansweert komen voor een groot deel overeen met de werkzaamheden die nodig zijn aan de Zandkreeksluis.