Pieter van Teeffelen nieuwe directeur BIM Loket

Pieter van Teeffelen - portretfoto

Pieter van Teeffelen is per april directeur van het BIM Loket, het expertisecentrum voor digitalisering in de gebouwde omgeving. De stichting BIM Loket intensiveert momenteel de samenwerking met de beweging digiGO en het programma DSGO. Zij werken gezamenlijk aan het doel de digitalisering van de gebouwde omgeving aan te jagen en te faciliteren. Van Teeffelens aantreden valt samen met de verhuizing naar een gezamenlijk kantoor in het Bouwhuis in Zoetermeer. Hij neemt de directie over van Jan Al, die het BIM Loket enkele maanden ad interim leidde.

Pieter van Teeffelen heeft al meer dan 30 jaar ervaring met de (ruimtelijke) informatieorganisatie. Hij vertrekt als directeur van DataLand, en trad op als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten in landelijke projecten rond beschikbaarheid en uitwisseling van data, de integratie van gegevens-registraties en de implementatie van een digitaal stelsel. Hij was een van de intiatiefnemers van de ‘Routekaart BIM voor gemeenten’.
Eerder was hij in diverse overheidsfuncties betrokken bij de landelijk implementatie van digitale plannen, informatisering en standaardisering van (object)informatie, en de doorontwikkeling van samenhangende basisregistraties.

Cruciale randvoorwaarden

Over zijn nieuwe uitdaging zegt Van Teefelen op de site van het BIM Loket: “Wat me in maatschappelijke zin aantrekt, is dat de noodzaak om te bouwen in Nederland groter is dan ooit. De sector heeft als stip op de horizon een duurzame, klimaatbestendige, circulaire en gezonde gebouwde omgeving. Willen we dat in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau én efficiënt bereiken, dan zijn standaardisering en digitalisering cruciale randvoorwaarden. Daarbij speelt het BIM Loket een vitale rol in aanjagen en standaardiseren. In die lijn past ook het DSGO-programma – het sectorbrede digitaliseringsprogramma van de Bouw Digitaliserings Raad – waarbij de vele stakeholders in dit veld samenwerken om een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) op te zetten. Dat leidt tot doelmatige en doeltreffende samenwerking. Het BIM Loket is een enthousiaste en actieve partner in dit grote project”.