Pekela verwijdert 21 bruggen over het Pekelderdiep

Bruggen over het Pekelderdiep - foto
Bruggen over het Pekelderdiep

De Groningse gemeente Pekela wil 21 bruggen over het Pekelderdiep wegsaneren. De bruggen bepalen sedert de jaren 70 en 80 het beeld van het lintdorp. Er is echter onvoldoende financiële ruimte om ze te onderhouden, en dus wil de gemeente ervan af.

Veertig tot vijftig jaar geleden is een groot aantal bruggen in Pekela aangelegd. De gemeente telt er 49, waarvan 34 over het Pekelderdiep. De herindeling van de voormalige veenkoloniën gaf een nieuw gezicht aan de regio. Er ontstond een populaire vaarroute voor recreatievaart, door een groen gebied met statige boerderijen.

Onvoldoende reservering

Nu het bruggenareaal aan groot onderhoud toe is, blijkt er onvoldoende reserve te zijn om de kosten te dragen. Burgemeester Jaap Kuin liet deze week bij RTV Noord optekenen dat hij niet wist waar dat geld in de komende zestig jaar vandaan zou moeten komen.

Vaarroute dicht

Dit voorjaar bleken drie bruggen in een dermate slechte conditie dat bediening niet meer mogelijk was. Dat leidde tot de maatregel om de vaarroute te sluiten voor pleziervaart. Die situatie kan niet voortduren. Vandaar dat de gemeenteraad van Pekela deze week instemde met een voorstel het bruggenbestand grondig te saneren. De gemeente wil groot onderhoud plegen aan de resterende bruggen en aan de beschoeiing van het Pekelderdiep.

Bekostiging

Met de bruggenoperatie is 9,75 miljoen euro gemoeid. De vervanging van 16 kilometer aan beschoeiing kost 4,95 miljoen euro. De ogen zijn gericht op Europese fondsen om dat programma te bekostigen. Daarna zal het onderhoud van de waterkant en de resterende bruggen zo’n 450.000 euro aan onderhoud kosten.