Rijkswaterstaat

Inspecteur waterkwaliteit

Rijkswaterstaat

Geplaatst 7 maanden geleden

Functieomschrijving
Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor zowel mensen, dieren als planten. Rijkswaterstaat neemt daarvoor tal van maatregelen. Als inspecteur waterkwaliteit zorg jij ervoor dat bedrijven, particulieren en andere overheden in de regio West-Nederland Zuid hun lozingen op het oppervlaktewater volgens de wet- en regelgeving doen.

Met toezicht en sanctiebeleid bescherm je de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Je gebruikt daarbij je expertise van procestechniek, waterzuiveringen en de bijbehorende wettelijke kaders. Vanzelfsprekend werk je nauw samen met juridische collega’s, vergunningverleners en de toezichthouders die metingen doen.

Dankzij je sterke communicatieve vaardigheden creëer je probleemloos verbindingen. Je maakt gemeenschappelijke belangen duidelijk en staat open voor nieuwe ideeën. Het naleefgedrag verhogen: dat is waar jij naar streeft. Je bent je ervan bewust dat dit meer van jou vraagt dan alleen het organiseren van toezicht. Je zoekt proactief samenhang met andere toezichtgebieden en bepaalt vanuit een multidisciplinair verband de handhavingsstrategie. Door het nemen van preventieve maatregelen optimaliseer je het naleefgedrag. Daarnaast toets je de handhaafbaarheid van middelzware vergunningen.

Vanwege je specifieke kennis van waterkwaliteitszaken, ben je de vraagbaak voor de organisatie en kom je in contact met in- en externe partijen. zet je ook in voor de ontwikkeling en verbetering van toezicht en handhaving op je eigen afdeling en binnen Rijkswaterstaat als geheel.

Functie-eisen
Werk- en denkniveau

  • Bachelor – HBO

Kennis en ervaring

  • Je hebt een hbo-diploma, bijvoorbeeld in de richting procestechniek, chemische techniek of milieukunde.
  • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met handhaving.
  • Je hebt relevante vaktechnische kennis van handhaving.
  • Je hebt kennis van het watersysteem in de regio West-Nederland Zuid.
  • Je hebt kennis van procestechniek, (afval)waterzuiveringen, auditmethodes, de Waterwet, de Wet milieubeheer en andere voor waterkwaliteit relevante wet- en regelgeving.
  • Je hebt (operationele) kennis van en inzicht in de samenhang binnen de keten en met bijvoorbeeld de (water)bodemkwaliteit, bodemsanering, risicobeperking van zware ongevallen en bedrijfsvoeringsprocessen.
  • Je hebt juridische basiskennis, onder andere van bestuursrecht en strafrecht.
  • Je hebt overtuigingskracht, kunt goed plannen en organiseren en je voelt snel wat er in de organisatie speelt.
  • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Voor deze functie geldt het profiel voor de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht (functiefamilie Toezicht) uit het Functiegebouw Rijk. 

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vrije plek
Salarisniveau                              schaal 10
Minimum salaris                          € 2519
Maximum salaris                         € 4049
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
Dienstverband                             Vaste aanstelling
Maximaal aantal uren per week     36

Overige arbeidsvoorwaarden
Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Standplaats
Rotterdam

Organisatieonderdeel RWS West-Nederland Zuid
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

West-Nederland Zuid
Bij West-Nederland Zuid (WNZ) zetten wij ons iedere dag in voor het beheer en onderhoud van de infrastructurele netwerken in onze regio. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten, 3 stormvloedkeringen en vele andere netwerkaspecten.

Het gebied waarin wij werkzaam zijn, is dichtbevolkt met intensief gebruikte, complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. We pakken knelpunten in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aan. Zo hebben we de A4 Delft-Schiedam aangelegd, ontwikkelen we in opdracht van de provincie Zuid-Holland de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en realiseren we de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20.

Ook staat ons gebied onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Onze activiteiten bepalen de waterveiligheid van een groot deel van de Randstad. Sensoren in onze dijken en stormvloedkeringen monitoren constant de kwaliteit van onze waterkeringen, bijvoorbeeld die van de belangrijke Maeslantkering. Ook nemen we, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op weg en water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn onze vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal. Hier trekt een groep professionele en betrokken collega’s samen op.

De afdeling – Handhaving
De afdeling Handhaving bevordert, borgt en verbetert de kwaliteit, kwantiteit en het veilig gebruik van de infrastructurele netwerken. Daarbij richten we ons op inspectie, schouw, toezicht en handhaving van wet- en regelgeving voor zowel de milieu-, verkeers-, nautische en scheepvaartwetgeving. We beoordelen vergunningen en meldingen op handhaafbaarheid en voeren toezicht en controles uit. Dit doen we vanaf het land en het water en vanuit lucht. Ook geven we proactief advies en informatie over naleefgedrag.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Digitaal solliciteren
Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren via deze link, tenzij anders vermeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vrije plek wordt niet op prijs gesteld!

Meer informatie over deze vrije plek
Joost Leer 06 51398716
Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Klanten Contact Centrum   088-7970788

Keywords: Vacature, fulltime, Rotterdam, Inspecteur waterkwaliteit, toezicht, overheid, milieu, beleid.