Openingsspektakel voor nieuwe autoweg Parkstad Limburg

Spoorbrug voor het Miljoenenlijntje, ecoduct en voetgangersbrug ineen. Beeld: ipv Delft.

Op zondag 1 september werd in Nuth de 26 kilometer lange Buitenring Parkstad Limburg (BPL) feestelijk geopend. Met een speciaal voor de opening geschreven voorstelling is stilgestaan bij het belang van de nieuwe autoweg. Bruggenspecialist ipv Delft ontwierp alle 39 kunstwerken op de route.

De grote belangstelling past bij het bijzondere karakter van de BPL. Niet alleen ging er een lang traject vooraf aan de uiteindelijke uitvoering, ook de betekenis voor de bereikbaarheid van de regio Parkstad Limburg is aanzienlijk. Van de 26 kilometer autoweg werd 12 kilometer nieuw aangelegd, de rest betreft bestaande routes die zijn aangepast. De BPL sluit aan op snelwegen in Nederland en Duitsland.

Brugontwerp
Op het gehele tracé verrezen de afgelopen jaren 39 kunstwerken, een 50 meter breed ecoduct en diverse geluidswerende voorzieningen. Ipv Delft tekende daarbij voor ontwerp en uitwerking en bewaakte de kwaliteit tijdens voorbereiding en uitvoering.

De verscheidenheid aan kunstwerken is groot: viaducten, bruggen, tunnels, spoorkruisingen en ecoducten. Ipv Delft ontwierp ze alle binnen het kader van het provinciaal inpassingsplan en het landschapsontwerp van H+N+S landschapsarchitecten. Belangrijkste uitgangspunt: de nieuwe rondweg moet zichtbaar deel uitmaken van het Limburgse landschap. Ipv Delft vertaalde die eis naar groene, glooiende taluds langs de route en als contrast juist heel stoere, betonnen kunstwerken.

Robuuste viaducten
De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Elk van deze vormfamilies heeft haar eigen kenmerken, maar past ook binnen de overkoepelende identiteit van de Buitenring. Hoofdelement van deze identiteit is een strakke, robuuste randligger die niet verjongt maar de gehele constructiehoogte laat zien. De steunpunten liggen iets terug ten opzichte van de randliggers, zodat de horizontale lijnen dominant zijn. Schaduwgroeven in de randelementen zorgen voor een beeld dat subtiel verandert met de stand van de zon. De taluds langs de autoweg zijn ter hoogte van de kunstwerken bekleed met schanskorven vol lichtbruine breuksteen.

Specials en spoorbrug
Naast bovengenoemde vier typen kunstwerken, is er ook een aantal specials ontworpen voor locaties die qua functie en karakter sterk afwijken van de rest en daarom een specifieke aanpak vereisten. Zo ontwierp ipv Delft voor het spoor van het Miljoenenlijntje bij Kerkrade een spoorbrug, ecoduct en voetgangersbrug ineen. Dit kunstwerk heeft een hekwerk van geperforeerde staalplaat dat aan de ene zijde lokale flora en fauna uitbeeldt en aan de andere zijde spoor en mijnbouw. Geïntegreerde ledverlichting zorgt ervoor dat deze beeltenissen ook ’s avonds zichtbaar zijn. Andere specials zijn het startpunt van de BPL bij de Aansluiting Nuth en de kruising van de Geleenbeek. Ter hoogte van de Brunssummerheide verrees een vijftig meter breed ecoduct.

Geluidsschermen met luifel
De speciaal voor de Buitenring ontworpen geluidsschermen bestaan uit een stalen frame met daartussen glazen en betonnen panelen voorzien van een streeppatroon. Bij Brunssum is het glazen geluidsscherm toegepast met een luifel, op andere locaties doet het dienst als stikstof- of stoomscherm.

Initiatiefnemer van de BPL is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkte met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Aansluiting Nuth. Deze aansluiting vormt het sluitstuk van de route en is naar verwachting eind oktober gereed.

> Hier vindt u meer informatie over de Buitenring Parkstad Limburg

> Hier vindt u een interview met ontwerper ir. Chris Spierings