Onderzoek Rijk en regio naar Lelylijn

Er komt een onderzoek naar de potentie van de Lelylijn, het doortrekken van het spoortracé Amsterdam-Lelystad naar Groningen, met stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Stientje van Veldhoven (Milieu en wonen) en een delegatie van noordelijke bestuurders hebben dat op 20 november afgesproken.

Het besluit is genomen met het oog op de ambitie om de reistijd tussen Randstad en Noord-Nederland te verkorten. Het Rijk, de regio’s Noord- en Oost-Nederland en de Noordelijke Randstad delen die ambitie. Het standpunt van de regio is dat dit voor 2030 minstens 30 minuten reistijdwinst moet opleveren.

Nationaal belang
Het onderzoek zal verschillende mogelijkheden in kaart brengen, waaronder de Lelylijn. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij dat ook de ministers dit steunen. “Friesand is ervan overtuigd dat deze spoorlijn de Randstad én de regio belangrijke voordelen zal opleveren. Het gaat om nationale belangen. Denk alleen al aan de arbeidsmarkt, wonen en duurzaamheid”, zegt de gedeputeerde. “De Lelylijn moet onderdeel worden van de landelijke visie op modern openbaar vervoer in 2040.”
Tegelijk blijft de provincie Friesland zich onverminderd inzetten voor substantiële versnelling van de treinreis over bestaand spoor op het traject Noorden-Zwolle-Randstad. ProRail en NS hebben samen al een quick-scan uitgevoerd naar de kansen op versnelling. “De quick-scan laat zien dat daar zeer forse maatregelen en investeringen voor nodig zijn”, zegt Fokkens-Kelder. Dit vergt nader onderzoek.

Snellere treinen
Nieuw is ook dat de NS vanaf 2023 snellere treinen wil inzetten naar het Noorden. In het overleg met de minister zijn nog meer afspraken voor Friesland gemaakt. Het Rijk financiert bijna de helft van de kosten van snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en Ureterp-Drachten. Het onderzoek naar het Spooraquaduct Van Harinxmakanaal gaat verder. De uitkomsten van haalbaarheidsonderzoeken naar vervanging van bruggen over het Prinses-Margrietkanaal bij Spannenburg, Oude Schouw, Uitwellingerga, Schuilenburg en Kootstertille worden najaar 2020 verwacht.