Het station van Enschede (foto: Stichting Cultureel Erfgoed Enschede).

De provincie Overijssel, ProRail, NS en de gemeente Enschede gaan onderzoek (laten) doen naar de mogelijkheden voor een verdiept spoor in het centrum van Enschede. Een (extern) ontwerpteam moet inzicht gaan geven in de ruimtelijke en civieltechnische gevolgen van twee verdiepte spoortracés en een variant op maaiveldniveau. De studie moet eind oktober 2022 klaar zijn.

Behalve het onderzoeken van de mogelijkheden voor het spoortracé moet de studie een antwoord geven op de uitdagingen die er voor alle partijen zijn in dit gebied. Onder meer de elektrificatie van het spoor vanuit Münster, een nieuw busstation, nieuwe fietsstallingen en parkeren moeten de komende jaren in dit deel van de stad gerealiseerd worden. Hiervoor is het belangrijk dat er een gezamenlijk eindbeeld is van het gebied.

Elektrificatie spoorlijn naar Münster

Rijk, provincie, gemeente en ProRail zijn samen met Euregio bezig het spoortracé tussen de grens met Duitsland en het station Enschede te elektrificeren. In Duitsland is dit project vanaf Münster al opgestart. In Enschede heeft de elektrificatie van de spoorlijn belangrijke fysieke gevolgen voor het station en de stad en vereist deze bovendien omvangrijke investeringen. Het onderzoek moet inzicht geven welke variant het best past bij de toekomstige infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen in het Enschedese Stationskwartier. Vervolgens kunnen alle betrokken partijen dan de planning van de eigen projecten hierop afstemmen. “Enschede is niet meer het eindpunt van de trein. De ontwikkeling van onze spoorzone brengt Zwolle en Münster dichterbij. Trein, bus, fiets, scooter en deelauto in één vervoersknooppunt maken Enschede nog beter leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar”, aldus wethouder Jurgen van Houdt.

Stationskwartier/Centrumkwadraat

Het Stationskwartier is onderdeel van Centrumkwadraat, een belangrijke stedenbouwkundige ontwikkeling van Enschede, en verbindt de binnenstad, voorzieningen en onderwijs met bestaande en nieuwe stedelijke in- en uitbreidingen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de vernieuwde stationsomgeving de noord- en zuidzijde van de stad gaat verbinden door een nieuw ‘brandpunt’. Wethouder Jeroen Diepemaat: “We leggen de lat hoog voor deze strategische plek in de stad. Voorwaarde is dat de binnenstad met de noordzijde van het spoor goed verankerd blijft.”

verdiept spoor
Op dinsdag 12 april ondertekenden de partners de studie-/onderzoeksopdracht. Deze moet eind oktober klaar zijn (foto: gemeente Enschede).