Onderzoek naar constructieve staat van beweegbare stalen bruggen

Dr J.M. den Uylbrug, Zaanstad

Rijkswaterstaat laat de bouwkundige staat en de levensduurprognose van al haar beweegbare stalen bruggen onderzoeken. De studie zal worden uitgevoerd door de combinatie Movares, Iv-Infra en ProClass. Dezelfde combinatie haalde twee jaar geleden al een onderzoeksopdracht binnen voor alle vaste stalen bruggen van Rijkswaterstaat. Niet alleen de omvang maakt het onderzoeksproject uniek, ook het gegeven dat één combinatie een dergelijk rekenkundig onderzoek verricht.

Het programma start omdat veel kunstwerken aan het einde van hun ontwerplevensduur zijn, in combinatie met de veranderde functionele eisen. Sinds het ontwerp van veel bruggen is de verkeersintensiteit sterk gegroeid; bovendien is de massa van vrachtauto’s toegenomen. De normen die destijds golden voor een veilig ontwerp volstaan vandaag de dag niet meer.

Rekentool
Het onderzoek moet op grond van is het leveren van rekenkundige informatie inzicht geven in welke bruggen het eerst onderhoud of renovatie nodig hebben. Allereerst wordt een analyse opgesteld met archiefonderzoek en digitalisering van de bestaande bruggendata. ProClass digitaliseert het gehele constructieve archief van 192 bruggen. De geordende gegevens leveren input voor voor een QuickScan van de stalen beweegbare brugdelen, met inzet van een bestaand rekenmodel. Movares en Iv-Infra ontwikkelen een nieuwe rekentool voor de bewegingswerken. Die moet inzicht geven in de sterkte en levensduurverwachting ervan. Dit rekenkundig onderzoek is een toevoeging op de reguliere inspecties van RWS, zoals de 6-jaarlijkse Instandhoudings­inspecties en de frequentere schouwingen en deelinspecties.

Prioritering
Het onderzoek vergelijkt de quick scans van alle objecten onderling vergeleken, waarna er een onderhoudsprioritering wordt geadviseerd. Rijkswaterstaat kan die informatie opnemen in haar afweging welke kunstwerken wanneer vervangen of gerenoveerd zullen worden.