Olger van Dijk directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij BZK

Olger van Dijk - portretfoto
Foto Wiebe Kiestra

Olger van Dijk wordt met ingang van 1 juni 2022 directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van Dijk is nu nog kwartiermaker Ruimte en Leefomgeving bij BZK. Daarvoor was hij Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief. Van 2017 tot 2021 was hij MT-lid directie Democratie en Bestuur & Kabinetschef minister.

Olger van Dijk heeft twee studies aan de Universiteit Twente afgerond; hij studeerde Bestuurskunde en Civiele Techniek.

Voor de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat de opgave onder meer uit het tot uitvoering brengen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Er is nationale regie en realisatiekracht nodig om tot samenhang in de gebiedsgerichte uitvoering van de grote fysieke vraagstukken in het ruimtelijke domein te komen. De directeur zal voorts de nieuwe directie gaan vormgeven.

Olger van Dijk: “Nationale regie op de ruimte beleeft een comeback. Deze uitdagende baan brengt ook mij weer terug in het fysieke domein. Ik kijk ernaar uit om samen met de professionals van de directie de doorwerking van de nationale omgevingsvisie (NOVI) vorm te geven. In verbinding met uitvoeringsorganisaties, medeoverheden en maat­schappelijke partners bij te dragen aan de grote verbouwing van Nederland. Met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Graag zet ik mijn interbestuurlijke en gebiedsgerichte ervaring in voor het bereiken van concrete resultaten in gebieden en een mooier Nederland!”