Nieuwe site Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)

Veerse Gatdam en windmolens. Informatiepunt Leefomgeving (Iplo)
Foto: Rijkswaterstaat | Harry van Reeken

Op 30 maart is de website Iplo.nl van het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) live gegaan. Deze nieuwe site voor experts beantwoordt vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk. Naast de website heeft  het IPLO ook een helpdesk.  

Praktische uitvoering Omgevingswet
Iplo.nl krijgt een centrale rol in het Informatiepunt Leefomgeving (Iplo) over de praktische uitvoering van de Omgevingswet. Informatie die voorheen op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl stond, is deels overgeheveld. Voorbeelden daarvan zijn informatie over de wet zelf, de uitvoering, verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving, participatie, hoe werkt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), instrumenten en regelgeving.
Andere bronnen die content hebben geleverd voor Iplo.nl zijn Bodem+, de Helpdesk Water, de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik, en het Kenniscentrum InfoMil. Zij leverden informatie over bodem, bouwen, water en milieu. Halverwege 2021 wordt de vraagbeantwoording van deze sites gebundeld in het Informatiepunt Leefomgeving.

Aandeslagmet…
Op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl blijft informatie beschikbaar over de implementatie van de Omgevingswet en het DSO. Die procesinformatie betreft bijvoorbeeld werkplaatsen, webinars, oefencasussen en demoscripts, monitoring, praktijkverhalen en de evenementenagenda.
De beide websites Iplo.nl en aandeslagmetdeomgevingswet.nl blijven ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 met elkaar verbonden.

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Op 21 april is er Bestuurlijk Overleg tussen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de bestuurlijke portefeuillehouders Omgevingswet van IPO, UvW en VNG om de voortgang van de implementatie te monitoren.