Nieuwe dijkgraaf en nieuw algemeen bestuur Waterschap Rivierenland

Dijkgraaf Co Verdaas

Co Verdaas is vandaag door de commissaris van Koning van Gelderland, John Berends beëdigd als dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. De benoeming van dijkgraaf geldt voor een periode van zes jaar. Hij neemt hiermee de voorzittershamer over van waarnemend dijkgraaf Mathieu Gremmen.

De nieuwe dijkgraaf is geen onbekende in de waterwereld. Co Verdaas (52) werkt al ruim twintig jaar op het snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling, wetenschap en bestuur. Zo was Verdaas onder andere werkzaam bij de Universiteit van Wageningen, gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, adviesbureau Over Morgen, lid van de Tweede Kamer, gedeputeerde van de provincie Gelderland en korte tijd staatssecretaris Economische Zaken in kabinet-Rutte II. Naast zijn functie als dijkgraaf is hij hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en lid van de Raad Leefomgeving en Infrastructuur.

Continu in beweging

Verdaas kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan bij Waterschap Rivierenland. Zo sprak hij tijdens zijn beëdiging:

“De missie is helder: veilige dijken, voldoende en schoon water. Dat gebeurt binnen een context die continu in beweging is. Het klimaat verandert, de druk op de ruimte neemt toe, verduurzaming, waterkwaliteit, innovatie, participatie. Het zijn slechts enkele thema’s die het waterschap meer en meer raken. Ons werk wordt daardoor complexer, meer gelaagd en gaat daarom nog meer vragen van de organisatie en het bestuur. Waterschap Rivierenland staat er goed voor, zo blijkt ook uit de prijs die het waterschap vorig jaar mocht ontvangen als best bestuurde decentrale overheid. Dat is een mooie blijk van waardering voor het bestuur, maar ook voor het management en de medewerkers. Goed bestuur kan immers niet zonder een goede organisatie. Het is een eer om daar deel van uit te mogen gaan maken.”

Nieuw algemeen bestuur

Voorafgaand aan de beëdiging van Co Verdaas is ook het onlangs gekozen nieuwe algemeen bestuur tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur geïnstalleerd. Het algemeen bestuur start nu het proces om te komen tot een nieuw bestuursprogramma en een nieuw dagelijks bestuur waaraan Verdaas leiding geeft.