Nieuwe BRO-site live gegaan

Op 1 juli is de nieuwe site van de Basis Registratie Ondergrond (BRO) live gegaan.

 

De Basis Registratie Ondergrond bevat eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Voor beleid en beheer is het essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen van wat zich in de ondergrond bevindt.

 

Vanuit één centrale digitale plek, de landelijke voorziening, kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond. Op de datasets kunnen ook rekenprogramma’s en modellen uitgevoerd worden.

 

 

Bij het maken van de site is geluisterd naar wensen van gebruikers. Zo is aandacht gegeven aan het toegankelijk maken van alle registratieobjecten met duidelijke iconen en teksten. Ook is de informatie doelgroepgericht ingedeeld. Er is ook meer ruimte gekomen om ervaringen met de BRO en de resultaten van proeftuinen te bekijken. De site wordt dagelijks geüpdatet. Gebruikers worden uitgenodigd om hun feedback kenbaar te maken bij de beheerders van de site.