Nieuwe boeken voor AutoCAD (LT) 2020

Zoals gebruikelijk brengt TEC/CADCollege elk jaar bij verschijning van de nieuwe versies van de verschillende ontwerppakketten van Autodesk, de bijbehorende leer- en naslagwerken uit van Ronald Boeklagen. Dit jaar zijn de verschillende uitgaven voor AutoCAD en AutoCAD LT verschenen.

Binnen de serie ‘Computer Ondersteunend Ontwerpen’ zijn drie verschillende boeken verschenen voor AutoCAD:

  • AutoCAD 2020 (1580 pag) is bedoeld als zowel leerboek als naslagwerk.
  • AutoCAD LT 2020 (1010 pag) is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties.
  • Basisboek AutoCAD 2020: (paperback; 510 pag) voor MBO-studenten.

Naslagwerk

Voor het leerboek over AutoCAD 2020 is bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de informatie voor beginnende CAD-tekenaars en gevorderde gebruikers. Beginners krijgen stap voor stap de basiskennis en –kunde van het CAD-tekenen te leren zonder al te veel details. Het boek voor AutoCAD 2020 is ook geschikt voor meer ervaren ontwerpers. De uitgave bevat veel achtergrondinformatie en is daarmee ook geschikt als naslagwerk.

Voor het boek over AutoCAD LT 2020 geldt dat het is voorzien van een groot aantal voorbeelden en illustraties, alsook achtergrondinformatie en tips. De lezer leert daarbij stap voor stap alle CAD-tekentechnieken in AutoCAD LT en krijg ook informatie over meer specialistische zaken. Bovendien legt Boeklagen in het boek uit hoe de lezer AutoCAD LT kan optimaliseren voor zijn eigen werkzaamheden. Door de grafische overzichten van alle functies en mogelijkheden is dit boek ook geschikt als naslagwerk. Via de CADCollege Tools zijn aan de hand van dit boek duizenden symbolen te downloaden.

Instructiefilmpjes

De oefeningen uit alle boeken worden op de internetsite van de uitgever voorgedaan. Daar treft de lezer tientallen filmpjes aan. In de boeken staan qr-codes die bijvoorbeeld door een iPad gescand kunnen worden en dan direct een film tonen met verdere uitleg. Een manier van leren die de zelfstandige lezer een extra steuntje in de rug geeft. Als de lezer het leuk vindt kan hij na de oefeningen uit het boek te hebben doorgenomen een toets afleggen via de CADCollege Tools op Internet om te controleren of hij alles goed kan toepassen.