Fietsbrug over de Maas voor betere verbinding tussen Belgisch en Nederlands Limburg

Studio BNL en ingenieursbureau Geonius hebben afgelopen twee jaar op eigen initiatief gewerkt aan een iconisch ontwerpvoorstel voor een fiets- en voetgangersverbinding over de Maas en het Julianakanaal. De zogenaamde ‘Limbrug’ verbindt de gemeenten Maasmechelen (B) en Stein (NL). Het voorstel biedt antwoord op de jarenlange ambitie van zowel de Belgische als de Nederlandse Provincie Limburg om fietsverbindingen over de Maas te verbeteren, maar staat vooralsnog niet hoog op de politieke agenda.

Het voorstel is een reactie op een lopende studie naar een fietsbrug over de Maas tussen Kotem en Meers. Het tegenvoorstel is door de initiatiefnemers toegelicht aan beide provincies Limburg, de beheerders van het bestaande viaduct Rijkswaterstaat en AWV, nv de Scheepvaart, Rivierpark Maasvallei, diverse gemeenten en andere stakeholders. Ondanks enthousiasme bij alle partijen is er nog geen groen licht om het plan verder uit te werken. Directeur van Geonius Groep Marcel Blösser: “Wij geloven in de enorme meerwaarde van deze fietsverbinding en alle bijkomende voordelen. Daarom doen wij nu een laatste poging om draagvlak te creëren in de omgeving.”

Functioneel en recreatief
Vanwege de ligging van de brug, pal naast de snelweg, is de bestaande fietsverbinding op de A76 – E314 onaantrekkelijk voor fietsers en voetgangers. Eigenaar van Studio BNL Roel Meertens: “In ons voorstel maken we gebruik van de bestaande situatie.  De ‘Limbrug’ verbindt beide Limburgen met elkaar en wordt op een spectaculaire wijze opgehangen aan het bestaande snelwegviaduct op de A76 – E314. Deze nieuwe fiets- en wandelbeleving verbetert de bereikbaarheid en biedt bewoners en toeristen een unieke kans om de Maasvallei ten volle te beleven. Daarbij is de brug nog eens 1,5km overdekt, dus geen last van auto’s óf regen – het bovendek van de A76 – E314 fungeert als een soort paraplu.’’

Hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling
In het ontwerp is ook rekening gehouden met kansen voor de natuur. Allereerst kunnen omliggende dorpen beschermd worden tegen overstromingen door ontgraving van zand en grind rondom het bestaande viaduct. Landschapsarchitect Thierry Goossens van Studio BNL: ‘’Volgens onderzoeken kan de waterstand in de Maas hiermee tot maar liefst 1,60 meter verlaagd worden bij hoog water. De delfstofwinning kan bovendien worden beschouwd als belangrijke economische hefboom voor de realisatie van de brug. Ten tweede ontstaat een natuurgebied met natuurlijke begrazing, door het gebied op te leveren conform de uitgangspunten van het Grensmaasproject.’’

Uitbreiding Benelux fietsnetwerk
De nieuwe brug vormt een cruciale schakel in de toeristische lange afstandsfietsverbinding tussen de in ontwikkeling zijnde Leisure Lane in Nederlands Limburg, de Duitse Vehnbahn en het Kolenspoor in Belgisch Limburg. De verbinding draagt daarmee bij aan de realisatie van doelstellingen in de Visie Vrijstijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030 van gemeenten en de provincie Limburg. Tevens vormt de brug een belangrijke verbinding voor woon-werkverkeer tussen de Westelijke Mijnstreek en de Belgische Maasgemeenten.