Nieuw ontwerp zonder damwanden bespaart mogelijk 35 miljoen euro bij dijkverbetering Delfzijl

De grootste aanpassingen aan de twaalf kilometer lange dijk tussen Eemshaven en Delfzijl zijn de hogere steenbekleding aan de waterzijde, de bredere bermen aan de landzijde en de ophoging van de bovenzijde van de dijk (impressie: waterschap Noorderzijlvest).

De verbetering van de twaalf kilometer lange dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl kost waarschijnlijk zo’n 35 miljoen euro minder dan begroot. Dat komt vooral doordat er geen damwanden of geotextiel nodig zijn om de dijk te beschermen tegen de gevolgen van aardbevingen door gaswinning van de NAM.

“Men weet inmiddels veel meer over de aardbevingen en de gevolgen ervan. Door al het onderzoek is er meer technisch inzicht dan enkele jaren geleden”, zegt dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest in het Dagblad van het Noorden. In april van dit jaar werd al bekend dat de zeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven beter bestand is tegen aardbevingen dan gedacht. In 2014 werd met de toenmalige kennis ingeschat dat de dijk met damwanden of geotextiel zou moeten worden versterkt.

Verder onderzoek
Onder aanvoering van de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is verder onderzoek gedaan door deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan, Turkije en Nederland. Dit onderzoek laat zien dat de zandlagen onder de dijk zijn vermengd met klei. Het gevaar dat de zandlagen na een aardbeving verweken, waardoor drijfzand ontstaat en de dijk inzakt, is daardoor veel kleiner.

Geen damwanden
Uit het nieuwe basisontwerp van aannemerscombinatie Ommelanderdiek (Boskalis Nederland en KWS Infra) en het waterschap blijkt onder meer dat de klei- en asfaltbekleding van de dijk dikker wordt uitgevoerd. Ook wordt de steenbekleding aan de waterzijde hoger en worden de bermen aan de landzijde van het dijklichaam breder. Hierdoor zijn maatregelen in de dijk zoals damwanden of geotextiel niet meer nodig. Bovendien voldoet de dijk zo aan de strengere veiligheidsnormen voor dijken die voortvloeien uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat inspeelt op de zeespiegelstijging en de klimaatverandering.

Sensoren in de dijk
Om deze dijk in aardbevingsgebied goed in de gaten te houden en eventuele calamiteiten te beheersen, komen er wel extra sensoren in de dijk. Achter de dijk komen extra kleidepots om eventuele aardbevingsschade snel te kunnen herstellen. De kosten van deze maatregelen, 3,8 miljoen euro, betaalt de NAM.
Het afgelopen jaar heeft het waterschap samen met aannemerscombinatie Ommelanderdiek de nieuwe normen vertaald naar een basisontwerp. Dit is uitgewerkt in twee impressies van de vernieuwde dijk. Ommelanderdiek maakt nu de definitieve ontwerpen voor de dijkverbetering. Deze zijn eind 2018 klaar. Woensdag 20 december moet het algemeen bestuur van het waterschap groen licht geven voor de benodigde 123 miljoen euro. Dijkgraaf Middel benadrukt in het Dagblad van het Noorden dat het niet minder gevaarlijk wordt voor wat betreft de kans op zware aardbevingen. “Voor ons is het goed nieuws dat er een goede dijk komt en dat het minder kost.”

Lees hier het persbericht

Bron: www.waterforum.net