Nieuw: IKOB-stimuleringsfonds

Financiële steun voor duurzaamheidsinnovaties en kennisontwikkeling in de bouw

IKOB-Stimuleringsfonds - logo met lamp

Stichting IKOB lanceert het IKOB-Stimuleringsfonds. Via dit fonds ondersteunt de stichting jaarlijks een project binnen de bouwnijverheid en gebouwde omgeving. Zowel onderzoeks- als uitvoeringsprojecten kunnen in aanmerking komen. De initiatieven moeten innovatief zijn op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, energieprestaties, recycling en techniek.

IKOB heeft voorkeur voor projecten (technisch onderzoek, haalbaarheidsstudie, concept of uitvoeringsmethodiek) die leiden tot een kennisproduct, zoals nieuwe richtlijnen, opleidingsprogramma’s of een breed inzetbare applicaties. Doel is een langdurig positief effect in de bouwsector te bewerkstelligen.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een aanvraag indienen.  Dat kan jaarlijks van 1 september en tot 1 december. Het gaat om eenmalige toekenningen van maximaal € 50.000. Indieners van wie de aanvraag niet gehonoreerd wordt, kunnen het project in een volgend jaar opnieuw indienen óf een nieuw project aandragen.

>  Hier vindt u alle informatie over het IKOB-stimuleringsfonds.