NDW en PSMS bundelen krachten

Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) en Public Space Management Services (PSMS) hebben de handen ineen geslagen en brengen de twee werelden van wegwerkzaamheden en graafwerkzaamheden bij elkaar. Door deze gegevens in zowel de NDW als PSMS applicaties te tonen, is het voor overheden, netbeheerders en aannemers mogelijk om vroegtijdig werkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat voor weggebruikers.

Data-uitwisseling in Melvin

Vanaf 12 februari worden opbrekingen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen zichtbaar gemaakt in de applicatie Melvin. Ook worden de data over wegwerkzaamheden uit Melvin geïntegreerd in het primaire aanvraag- en beoordeelproces van graafwerkzaamheden in de applicaties MOOR en WoW.

De data over graafwerkzaamheden zijn afkomstig van Public Space Management Services (PSMS) en geven een beeld van opbrekingen voor praktisch heel Nederland. PSMS ondersteunt alle processen die te maken hebben met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Het platform bevat landelijke data met betrekking tot opbrekingen in de openbare ruimte. Dit betreft niet alleen opbrekingen in gemeentelijke gebieden, maar ook die van overige wegbeheerders, zoals waterschappen en provincies.

De data over wegwerkzaamheden zijn afkomstig van NDW. De data worden getoond via de applicatie Melvin, die door wegbeheerders in Nederland wordt gebruikt voor het melden en afstemmen van wegwerkzaamheden.

Vroegtijdig afstemmen

Gebruikers van beide oplossingen worden met deze data-uitwisseling proactief geïnformeerd over potentiële conflicten of kansen, door over en weer tijdens de plannings- en afstemfase de meest actuele gegevens via een API koppeling te tonen. NDW en PSMS bieden zo de betrokken partijen de mogelijkheid om vroegtijdig hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat er uiteindelijk zo min mogelijk overlast ontstaat voor de weggebruikers.

 

Over PSMS  en NDW

Public Space Management Services (PSMS), richt zich op ICT dienstverlening met betrekking tot het kabels en leidingen ketenproces voor gemeenten, waterschappen, provincies, netbeheerders en aannemers. Dit doen wij onder andere met ons productportfolio MOOR Platform® en WoW Portaal®, dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en leidingen keten volledig ondersteunt.

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.