Met de golfoverslagproef wordt getest wat overslaand water doet met de grasbekleding van het binnentalud van de zanddijk. In januari vond een dergelijke proef plaats op de IJsseldijk (foto: WDODelta).

Vanaf maandag 14 december onderzoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met onder meer Deltares de sterkte van de grasmat op zanddijken. Dat gebeurt met proeven op de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. In januari deed het waterschap al soortgelijke ‘gras-op-zand-onderzoeken’, bestaande uit een golfklapproef en een golfoverslagproef, op de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst.

Op 7 december is begonnen met de bouw van een stellage waarmee golven worden nagebootst die over en op de dijk klotsen. Met de golfklapproef krijgt de buitenkant van de dijk het flink te verduren. Vaste hoeveelheden water kletteren dan als golven tegen de dijk. Gekeken wordt hoelang het duurt voor de grasmat kapotgaat én of en wanneer het zand uit de dijk gaat spoelen. Met een golfoverslagproef wordt getest hoe de grasmat aan de landzijde van de dijk het houdt. Het water stroomt dan in golven over de dijk heen. Na de proeven worden beschadigingen hersteld en extra in de gaten gehouden.

Op zoek naar goede rekenregel
Op de eigen website geeft WDODelta aan waarom het deze proeven uitvoert: “De dijk onder het gras op de Vechtdijken bestaat uit zandig materiaal. We willen onderzoeken hoe sterk de grasmat op de dijk in praktijk is. De wettelijke rekenregels waarmee we de sterkte van de dijkbekleding berekenen, zijn geschikt voor kleidijken en niet voor onze zandrijke Vechtdijken. Daarom wil het waterschap samen met andere partijen een goede rekenregel maken. Hiervoor bepalen we de sterkte van de grasmat in de praktijk op verschillende locaties. Als de grasmat in de praktijk sterker is dan we nu denken, kan het vervangen van de grasmat worden beperkt. Dat scheelt in de kosten van de dijkversterking langs de Vecht.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het innovatieproject Gras op Zand is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Verdeeld over 18 projecten pakt WDODelta 180 kilometer dijken aan.