Movares ontwerpt steunpunt gladheidsbestrijding Rijkswaterstaat

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares het wegensteunpunten ontworpen in Delfgauw van waaruit de gladheidsbestrijding en het incidentmanagement van de A-wegen kan worden uitgevoerd, mogelijk in combinatie met provinciale en gemeentelijke wegen. Het ontwerp van dit steunpunten sluit zodanig aan bij de visie van opdrachtgever Rijkswaterstaat dat het logistieke en architectonische ontwerp model staat voor toekomstige steunpunten.

De centrale ligging van het steunpunt structureert het logistieke proces op een natuurlijke manier. Aan de hand van een simulatie van het werkproces, die samen met de directe Rijkswaterstaatgebruikers is ontwikkeld, is de logistiek van de zoutloods optimaal ontworpen. Het kernproces verloopt efficiënt en veilig, mede doordat er geen kruisende verkeersbewegingen zijn. Bij de inpassing van de zoutloods is aansluiting gezocht met de ritmiek en de ordening van het bouwwerk en tegelijkertijd een verbinding gelegd met de specifieke omgevingskarakteristieken.

Duurzaam gebouw
Het ontwerp van het steunpunt is via zgn. ‘agile’ methodiek tot stand gekomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de werkomstandigheden en de materialisatie vanwege het bijzondere zoute klimaat. Tijdens het agile ontwerpproces zaten bouwkundige, installateur, constructeur en architect in een ontwerpatelier met alle beschikbare faciliteiten, waardoor een optimaal ontwerp binnen budget is ontstaan. Deze ontwerpmethode, in combinatie met het materiaalgebruik, zorgt voor een modulair ontwerp en een bijna energie-neutraal gebouw (BENG). Het modulaire ontwerp versterkt het industrieel bouwen waarbij het gehele gebouw geprefabriceerd kan worden, waardoor minder handelingen op locatie nodig zijn.

Herkenbaar
Rijkswaterstaat heeft de ambitie zichtbaar te zijn in de regio. Een uniforme uitstraling van de steunpunten draagt bij aan de herkenbaarheid van Rijkswaterstaat voor bewoners en passanten. Vanuit deze gedachte heeft een multidisciplinair team van Movares met behulp van 3D/BIM de zoutloods in Delfgauw ontworpen, met nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever Rijkswaterstaat en de stakeholders gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Werkzaamheden Movares Nederland B.V.
De werkzaamheden van Movares bestonden uit het analyseren van het programma van eisen en afstemmen met de stakeholders, het simuleren van de werkstromen en het opstellen van een vlekkenplan, Voorontwerp, Definitief Ontwerp en de contractstukken inclusief verwervingsbegroting. studioSK, de ontwerpstudio van Movares, tekende voor het architectonisch ontwerp. Movares verzorgt ook de uitvoeringbegeleiding.

Voor meer informatie: Renee Lubbers, projectmanager Movares.