Beeld: Movares | RAP | DYWIDAG | Bruil

Rijkswaterstaat voert een SBIR (Small Business Innovation Research) uit en daagt hiermee ondernemers uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten. Samen met hun partners Studio RAP, DYWIDAG en Bruil is Movares geselecteerd als een van de tien teams om een prototype van een circulair viaduct in Nederland te onderzoeken en te ontwerpen.

Consortium digital concrete
Dit consortium werkt al 5 jaar samen aan de ontwikkeling van ‘digital concrete’, het 3D-printen van prefab beton elementen. De uitdaging voor de komende jaren is om deze techniek ook voor zwaar belaste constructies naar de volwassenfase te brengen. Deze samenwerking wordt gedreven door de enorme potentie van deze duurzame techniek. De belangrijkste ingrediënten daarvan zijn het toepassen van:

  • nieuwe duurzame (beton)mengsels
  • parametrisch schaalbaar ontwerp
  • computational design
  • sterke reductie van materiaalgebruik (> 60%)
  • 3D optimalisatie van vormen en doorsneden en het ontwerpen
  • produceren en realiseren in een digitale supply-chain

Movares verzorgt het projectmanagement en het constructief ontwerp van het circulaire viaduct. Voor het ontwerpen gebruiken we computational design. Uit de tien haalbaarheidsonderzoeken worden drie plannen geselecteerd voor een pilotproject, afronding medio 2022.