Model-werkplan schoonbeton: handige tool voor ontwerpers

Volledig uit schoonbeton opgetrokken vrijstaand woonhuis Villa K6 op Rieteiland-Oost in Amsterdam (architect V8 Architects; foto Ossip van Duivenbode)

Het uiterlijk van esthetisch beton daar waar het oppervlak bewust in het zicht is gelaten, vraagt om extra aandacht van de betrokken partijen. De ontwerper heeft een bepaald beeld bedacht en moet dat goed vastleggen, zodat de uitvoerende partijen begrijpen wat de ontwerper voor ogen heeft en hoe zij dat beeld kunnen realiseren.

Model-werkplan schoonbeton
In CUR-Aanbeveling 100 ‘Schoonbeton’ wordt aanbevolen om een werkplan schoonbeton op te stellen. Betonhuis Cement heeft hiervoor een Model-werkplan opgezet, in CUR-Aanbeveling 100 zelf wordt verwezen naar dit model.
Henk Oude Kempers, expertise Schoonbeton: “Het Model-werkplan schoonbeton is een handige tool voor ontwerpers om te bepalen welke uiterlijke kenmerken van het aanzicht van beton zij willen vastleggen. De kenmerken worden namelijk medebepaald door de gekozen productiemethode en type bekisting.”

Het Model-werkplan geeft een basis in teksten die opgenomen kunnen worden als een bijlage bij het bestek. Daarnaast worden suggesties gegeven over welke aspecten een keuze gemaakt moeten worden. Zo worden er geen aspecten van de uitvoering overgeslagen die mede een invloed hebben op het esthetische uiterlijk.
Cindy Vissering van het platform Tektoniek: “De actualisering van het Model-werkplan schoonbeton geeft aan partijen een tool waarin zij kunnen vastleggen welke afspraken van belang zijn in het esthetische resultaat. “

Relatie CUR 100 ‘Schoonbeton’
Het Model-werkplan is gebaseerd op CUR-Aanbeveling 100 ‘Schoonbeton – specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld’. Deze CUR-Aanbeveling geeft een handreiking in de samenwerking en specificatie van ontwerp naar uitvoering.De CUR-Aanbeveling en het Model-werkplan gaat specifiek over de betonklasse B1 waarbij hoge eisen worden gesteld aan het betonoppervlak. Voor klasse B2, prefabricage met zeer hoge esthetische eisen, kunnen deze publicaties ook ondersteunend zijn. Klasse B9 is een vrije klasse, hierin kunnen nog meer specifieke wensen aangegeven worden. Beide publicaties kunnen hier dienen als basis, maar deze klasse vraagt om meer projectspecifieke aanwijzingen.