Na de coronacrisis zou het OV wel eens een lege indruk kunnen geven (foto: Pixabay).

Onderzoek van marktonderzoekbureau Ipsos in China laat zien dat consumenten na de coronacrisis andere keuzes maken in hun mobiliteit. Zo kiezen de Chinese consumenten nu vaker voor de eigen auto dan voor het openbaar vervoer. Ipsos wijst erop dat deze cijfers niet één op één zijn te projecteren op Nederland, maar dat ze wel een richting aangeven die Nederland te wachten staat.

Weerstand tegen overvolle treinen en bussen
Chinese consumenten kiezen na de coronacrisis vaker voor het gebruik van een privéauto en minder vaak voor het openbaar vervoer, stelt Ipsos vast. Belangrijkste reden hiervoor is een verminderde kans op infectie. Mogelijk vermindert dit effect na verloop van tijd. Maar het geeft zeker een onderliggend gevoel weer.
Tekst loopt door onder de afbeelding

Deze grafiek maakt duidelijk dat er na de coronacrisis een verschuiving plaatsvindt van openbaar vervoer naar eigen auto (bron: Ipsos).

Financiën huishoudens spelen ook rol
Jeroen Barten, onderzoekspecialist bij Ipsos, zegt over de onderzoeksresultaten: “De gevolgen van de coronacrisis op de mobiliteit in Nederland openbaren zich momenteel in de lege treinen en bussen en in de teruglopende verkopen van auto’s. De vraag is echter wat er na de crisis gaat gebeuren en wanneer de crisis echt achter de rug is. Immers, wanneer de gezondheidsaspecten onder controle zijn, zullen de economische gevolgen nog lang naijlen. Dit betekent veel voor de persoonlijke situaties van consumenten nu en in de toekomst. Het onderzoek in China richt zich met name op de mindset van consumenten met betrekking tot mobiliteit. Erg belangrijk natuurlijk, maar niet het complete verhaal. We zullen ook moeten kijken naar de financiële gevolgen voor huishoudens en wat dit doet met hun keuzes op het gebied van mobiliteit. Met een lager inkomen kun je immers wel een eigen auto willen rijden, maar wellicht is dit niet haalbaar. Er lopen nu onderzoeken die hier binnenkort hopelijk wat meer informatie over kunnen geven.”

Het onderzoeksrapport van Ipsos kunt u hier downloaden.