werkzaamheden-sluis-eefde
Minister Van Nieuwenhuizen bracht een ‘online werkbezoek’ aan Sluis Eefde, waar sinds april 2020 groot onderhoud wordt gepleegd (foto: Rijkswaterstaat).

“De inzet van technologie heeft topprioriteit als het gaat om het onderhouden van de Nederlandse infrastructuur”, aldus demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een online werkbezoek aan het gemaal in IJmuiden en het gemaal- en sluizencomplex in Eefde. Rijkswaterstaat en de technologische industrie werken daar aan ‘slim onderhoud’ van gemalen en sluizen.

Rijkswaterstaat en de technologische industrie, vertegenwoordigd door World Class Maintenance (WCM) en ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME, experimenteren via het WCM fieldlab CAMINO in IJmuiden en Eefde met nieuwe manieren van onderhoud. Dat ‘slim onderhoud’ wordt onder andere gedaan door het aanbrengen van sensoren op infrastructurele werken, waarmee het functioneren van bijvoorbeeld bruggen en sluizen kan worden gemonitord en falen van systemen kan worden voorkomen. Slim onderhoud gaat uit van honderd procent voorspelbaarheid, waarbij onderhoud op tijd wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord en dat wordt door de minister van harte ondersteund.

Onderhoudspiek opvangen
Voor slim onderhoud vestigt de minister haar hoop op innovatie, onder andere die van WCM. “De noodzaak van innovatie in de infrastructurele onderhoudssector neemt toe. Veel wegen, bruggen, viaducten en spoorlijnen zijn in de jaren ’50 en ’60 niet ontworpen en gebouwd op de belastbaarheid die ze nu te verduren hebben. Sensoren, drones, slim onderhoud – het moet ons helpen om deze onderhoudspiek op te vangen”, aldus Van Nieuwenhuizen tijdens het online werkbezoek dat eind februari plaatsvond.

‘Altijd een publiek-private samenwerking’
FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming vulde aan: “Innovatie moet voortaan altijd een publiek-private samenwerking zijn. Er moet vanaf het begin samen opgetrokken worden als het gaat om toepassing van innovatieve technieken. En regelgeving moet vanaf het begin meegenomen worden.” WCM-directeur Henk Akkermans benadrukte op zijn beurt dat conditiegestuurd onderhoud preventief werkt en bakken met geld bespaart.

Onderhoud Sluis Eefde
Nadat op 20 april 2020 de nieuwe sluis bij Eefde in gebruik werd genomen, was er eindelijk tijd en ruimte om groot onderhoud uit te voeren aan de oude sluis zonder dat de scheepvaart daar ernstige hinder van zou ondervinden. Omdat de sluizen in Eefde de enige toegangspoorten tot het Twentekanaal zijn, was dit eerder niet mogelijk. Met het beschikbaar komen van de nieuwe sluis, werd ook de benaming van het sluiscomplex aangepast. De oude sluis gaat nu door het leven als de Zuidersluis, de nieuwe sluis wordt nu Noordersluis genoemd. Sinds 28 april 2020 voeren Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Lock to Twente groot onderhoud uit aan de Zuidersluis. Op de verbindingsbruggen tussen de sluistorens (traversen) zit verf met chroom-6. De traversen en de hefdeuren zijn verwijderd en per schip naar Capelle aan den IJssel vervoerd. Daar worden in een speciale geconditioneerde omgeving de traversen en hefdeuren opnieuw geconserveerd. Het onderhoudswerk wordt komende zomer afgerond.

Pompen gemaal IJmuiden
Bij gemaal IJmuiden, waarmee onder meer het waterpeil in het Noordzeekanaal wordt gestuurd, zijn in augustus 2020 31 noodpompen geplaatst ter vervanging van twee superpompen die niet in bedrijf waren. Een van die pompen ging in april kapot, de andere werd uit voorzorg uitgeschakeld. Het gemaal is van essentieel belang voor de waterhuishouding van het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en omliggende gebieden. De twee superpompen werden niet erg vaak ingeschakeld, maar zijn zeer belangrijk als er in korte tijd veel water moet worden afgevoerd, bijvoorbeeld bij felle regenbuien. Ze maken deel uit van een cluster van zes pompen, vier uit de jaren zeventig en twee superpompen uit 2004, waarvan er dus één in april kapot ging.

Visiedocumenten mobiliteit
De minister nam tijdens het werkbezoek in februari ook visiedocumenten over de toekomst van de mobiliteit in Nederland in ontvangst van Dezentjé Hamming. Hierin wordt aangegeven hoe met het toepassen van innovatieve technologie de mobiliteit- en infrasector verder ‘smart’ en duurzamer kan worden. Het gaat om de FME position paper Duurzame mobiliteit, FME position paper Slimme mobiliteit en de FME position paper Nieuwe mobiliteit.