Metrolijn Amsterdam-Almere weer op de agenda

Artist impression uit de studie van Movares - ©Movares / studioSK

De Tweede Kamer heeft op 3 maart ingestemd met het voorstel van D66 en CDA om snel 25.000 woningen bij te bouwen in Almere Pampus. Dat stadsdeel ligt aan de westkant van de stad, direct tegenover Amsterdam IJburg. Deze woningbouw moet de nijpende woningnood in de metropoolregio Amsterdam lenigen. Als voorwaarde staat een nieuwe ov-verbinding tussen Amsterdam en Almere hoog op het verlanglijstje in Den Haag.

Er bestaan al enkele jaren plannen voor zo’n IJmeerverbinding, maar tot dusver is steeds gekozen voor bescheidener woningbouwplannen, die geen investering in een railverbinding vergden. Het basisprincipe voor het oplossen van de woningbehoefte van Amsterdam was inbreiding; bouw in de hoofdstad zelf dus. Nu het aantal ontwikkellocaties opdroogt, komen de oude uitbreidingslocaties weer in beeld. Sinds 2010 zijn er in opdracht van het Rijk diverse studies verricht naar stadsuitbreiding van Almere.

Metroverbinding
Via een metroverbinding zouden forenzen vanuit Almere Pampus in ongeveer 7 minuten IJburg bereiken, in 17 minuten het werkgebied Zuidoost en de Zuidas in circa 25 minuten. Aan de Amsterdamse kant wordt het IJburg-strandeiland momenteel opgespoten. Daar is al ruimte vrijgehouden voor een tunnelbuis. De partijleiders Heerma en Jetten hebben zich overigens niet uitgesproken over de vraag of het een ondergrondse metrolijn moet worden of een brug. Amsterdam heeft ook plannen om van metrolijn M51 een cirkellijn te maken, die een snelle overstap voor forenzen mogelijk kan maken.

Besluitvorming
De combi woningbouw en infrastructurele ontsluiting in Almere is financieel interessant omdat de meeste grond in Flevoland in eigendom is van het Rijk. De ov-verbinding kan dus worden bekostigd uit de grondopbrengsten voor woningbouw, zo stelt het jongste plan van CDA en D66. De beide partijen sturen aan op besluitvorming over Almere Pampus en de IJmeerlijn nog voor de komende verkiezingen in maart 2021. In een ideaal scenario zou de bouw over vijf jaar kunnen beginnen, aldus de partijleiders.