Megaklus geklaard: alles rijdt weer in Amsterdam Zuid

Het gereedliggende spoordek voor de Brittenpassage

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: in het weekend van 1 – 3 november is bij station Amsterdam Zuid een enorm werk geklaard.

Stationsuitbreiding
Het station wordt uitgebreid, omdat het aantal passagiers de komende jaren zal groeien van 80.000 naar 300.000. Er wordt gewerkt aan een tunnel voor ov-reizigers: de Brittenpassage. Een plaat beton van zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog werd zaterdag op z’n plek worden geschoven, dwars door de snelweg A10 en het bestaande spoor. De plaat van drie miljoen kilo vormt zowel het dak van de passage als het spoordek waarover in de toekomst treinen gaan rijden.
Voor het plaatsen van het dak moesten het spoor- en wegverkeer worden stilgelegd. De megaklus werd bijtijds geklaard, en op maandag 4 oktober was zowel de A10 Zuid als het spoor weer gewoon in bedrijf.

 

 

Zuidasdok
De werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid zijn onderdeel van het veel grotere programma Zuidasdok, met een looptijd tot 2028, waarbij de A10 Zuid mettertijd ondergronds moet gaan. Het is nog niet zeker of dat programma in zijn geheel zal worden uitgevoerd. Nu na vertraging ook een budgetoverschrijding van een half miljard euro dreigt is er een conflict tussen de staat en het bouwconsortium van Heijmans, Fluor en Hochtief. Het projectplan zal nu opnieuw op ‘nut en noodzaak’ worden doorgelicht door voormalig VVD-minister Sybilla Dekker.