Meer zekerheid voor het bouwproces. Virtueel tijdelijk beveiligen met BIM

Heras Mobile Fencing & Security is de eerste aanbieder van tijdelijke beveiliging met de 3D BIM-service. Hiermee komt BIM beter beschikbaar; zowel tijdens het bouwproces als voor het beoogde eindresultaat.

Het Bouw Informatie Model (BIM) volgt de gehele fase van een gebouw: ontwerp, bouw, beheer en zelfs de sloop. Heras Mobile vertaalde BIM naar een nog ontbrekende schakel: de fase tussen ontwerp en het bouwrijp maken van de locatie, juist als de tijdelijke of semipermanente beveiliging van de bouwplaats in beeld komt.

De inrichting van de bouwlocatie en het gebouwontwerp zijn hiermee in een 3D-model te bezien. De BIM-service van Heras Mobile reduceert zo fouten in het proces. Voorbeelden van de voordelen zijn:

Schaaltekening van bouwlocatie
Door de perimeter op de juiste schaal in te tekenen is het benodigde aantal producten precies uit te rekenen. Vanuit verschillende posities wordt duidelijk hoe de bouwplaats er uit komt te zien. De klant wordt geholpen bij de afweging schoor versus semipermanent (stabiliteit) en/of een dicht versus open hek (zicht-ontneming).

Logistieke bewegingen simuleren
Wat is qua logistiek de ideale locatie van toegangspoorten en tourniquets? Kan een vrachtwagen een draai maken als een poort op een bepaalde plek wordt neergezet? Is er ruimte voor de geplande perimeter? Kan de schuifpoort geheel open en dicht? Heeft de draaipoort genoeg ruimte om open te draaien?

Communicatie
De inrichting van de bouwplaats is bruikbaar om de plannen met partners en onderaannemers te bespreken. Een beter inzicht in proces en productie vergroot ‘just in time’ levering. De benodigde artikelnummers zijn verwerkt in de modellen.

***

De BIM-modellen zijn als .RFA-bestanden te downloaden via https://www.heras-mobile.nl/services/bestekteksten-heras-hekwerk. Opgenomen zijn:

  • de meest gangbare bouwhekken, waaronder de M500 Anti Climb met hoekversteviging;
  • zicht-ontnemende hekken;
  • bouwhekken 1 meter hoog;
  • semipermanente opstellingen;
  • M500 schuifpoort;
  • tourniquet;
  • draaipoort;
  • slagboom.

Hekken en accessoires zijn ook ‘line based’ te verwerken. Hiermee is gemakkelijk een maatwerk-perimeter te tekenen. De blokken, klemmen en schoren worden automatisch bijgeplaatst.