waterakkoord
De Leveroysebrug over de Noordervaart (foto: Rijkswaterstaat).

De Brabantse kanalen en de Maas krijgen een hoofdrol in het nieuwe Waterakkoord (WATAK) dat de Zuid-Nederlandse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat op maandag 27 juni tekenden. In dit akkoord staan afspraken over de aan- en afvoer van water. Daarbij gaat het zowel om Maaswater als om regenwater.

Rijkswaterstaat is de beheerder van het kanalenstelsel in Midden-Limburg en Noord-Brabant. De belangrijkste rijkskanalen zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart. “Vanuit deze rijkskanalen wordt Maaswater het achterland ingelaten zodat sloten en beken niet droogvallen, het water blijft stromen en de grondwatervoorraad wordt aangevuld”, zegt de woordvoerster van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. “In droge periodes is het water uit deze kanalen de enige manier om het achterland van water te blijven voorzien. Maar ook in tijden van extreme regenval zijn ze cruciaal, met name in Brabant. De kanalen voeren het teveel aan water af om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Kortom, dankzij het WATAK houden we droge voeten en zijn we in staat om grote delen van het achterland in droge tijden van water te voorzien.”

Natuur en landbouw

“In dit Waterakkoord ligt onder meer vast dat er meer water (ongeveer 2000 liter per seconde) kan worden aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. Dat is bijna de helft meer dan het huidige gemiddelde. Dat is belangrijk voor de watervoorziening voor de natuur en landbouw in Limburg en Noord-Brabant. Er wordt op dit moment aan gewerkt om de toevoer van het extra water mogelijk te maken. Zo kan de landbouw op de hogere zandgronden toch beregenen”, aldus de woordvoerster.

Kunst- en vliegwerk

Jos Kruit, droogtecoördinator bij waterschap Aa en Maas, gaat in het Brabants Dagblad nog een stapje verder: hij zegt te willen toewerken naar een systeem om met kunst- en vliegwerk ook het natuurgebied De Maashorst tussen Uden en Oss meer water te geven. “Dat ligt hoger en droog. Dat moet hier op een kunstmatige manier dus natter gemaakt worden.”

Vervolg op WATAK 1994

Het akkoord dat nu is getekend, is een vervolg op de eerste overeenkomst uit 1994. In het nieuwe akkoord staat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen meer centraal. Zij treden samen op als één waterbeheerder.

Minder Maaswater

De ondertekening van het waterakkoord vond plaats in de week nadat Deltares met een rapport kwam dat aangeeft dat er in de toekomst als gevolg van klimaatverandering vaker periodes met lage Maaswaterafvoeren zijn. Om dat schaarsere Maaswater dan tóch nog zodanig te verdelen dat landbouw en natuur ervan kunnen profiteren, dat zal een hele uitdaging worden. Precies daarom benadrukken de partijen dat het belangrijk is om samen te werken en niet ieder voor zich naar oplossingen te gaan zoeken.