Lindy Molenkamp directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland

Lindy Molenkamp wordt met ingang van 1 juli benoemd als directeur Beheer en Uitvoering (B&U) van de provincie Noord-Holland. Zij volgt Chris de Vries op, die per 1 april is benoemd in de functie van directeur van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

Lindy Molenkamp is sinds 2008 bij de Provincie Overijssel verantwoordelijk voor uitvoerings- en beleidseenheden op de gebieden ruimte, infrastructuur en bodemsanering. Eerder werkte zij bij de TU Delft, Arcadis en TNO, en leidde voor het ministerie van VenW een nationaal programma ter vermindering van files. Zij studeerde Verkeerskunde en Economische geografie.

Lindy Molenkamp vervult diverse advies- en bestuursfuncties. Als lid van de commissie-Cloo bracht zij onlangs advies uit aan de gemeente Amsterdam over de staat en aanpak van civieltechnische constructies in de hoofdstad.

De directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (vaar-)wegen, bodem, groen, en openbaar vervoersnetwerken. Ook legt B&U nieuwe wegen en vaarwegen aan. B&U werkt voortdurend aan veilig verkeer en een bereikbare regio. Innovatie staat hierbij voorop.