Leonard Geluk per april directeur VNG

Foto: Haagse Hogeschool

Op 1 april start Leonard Geluk bij de VNG als algemeen directeur. Geluk neemt dan afscheid van De Haagse Hogeschool, waar hij sinds 2014 voorzitter van het College van Bestuur was.

Afgelopen 11 jaar was Geluk als schoolbestuurder werkzaam in het onderwijs. In de 17 jaar daarvoor was hij als deelraadslid, gemeenteraadslid en wethouder in Rotterdam betrokken bij het lokaal bestuur. Leonard Geluk: “Met mijn vertrek naar de VNG word ik weer volop actief in het politiek-bestuurlijke domein. Ik kijk er zeer naar uit om bij te dragen aan de verdere versterking van de positie van de gemeente als eerste overheid, in het belang van haar inwoners.”

Geluk volgt Jantine Kriens op, die op 1 april volgend jaar met pensioen gaat. Kriens is sinds 2013 algemeen directeur bij de VNG en was daarvoor onder meer wethouder in Rotterdam.