Lapinus: Halvering inbouwdiepte van ondergrondse watermanagementsystemen is haalbaar

Lapinus, onderdeel van de Rockwool Group, stelt voor om de minimale inbouwdiepte van waterbergings- en infiltratiesystemen te halveren van 70 cm naar 38 cm onder straatpeil. Een inbouwdiepte van 38 cm is technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig, blijkt uit een onafhankelijke praktijktest die advies- ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uitvoerde.

Kragten testte gedurende 12 maanden de draagkracht van Rockflow, ingebouwd met een dekking van slechts 38 cm, onder een verharde weg. “De belasting in die periode bedraagt 500 vrachtauto’s tussen de 10 en 20 ton per etmaal. Echter, er was geen enkele sprake van zetting”, concludeert Niels Tholen, adviseur infratechniek van Kragten. “De test toont aan wat wij op basis van laboratoriumonderzoek al vermoedden: dat een zandlaag van 32 cm, die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangelegd, niet noodzakelijk is.

De draagkracht van Rockflow is dermate goed dat de inbouwdiepte beperkt kan worden”, vult Rob Driessen, business developer bij Lapinus aan. Dit maakt het volgens Driessen mogelijk om watermanagementsystemen toe te passen op plaatsen waar de ruimte nu te klein lijkt, zoals bij een hoge grondwaterstand of ondiep liggende kabels en leidingen. Driessen: “Denk aan het westen van Nederland en plaatsen langs de grote rivieren. Voor zover bekend is Rockflow het enige systeem met een bufferend vermogen van meer dan 90% dat op 38 cm onder straatpeil kan worden aangelegd. De meeste krattensystemen liggen op minimaal 70 cm.”

Zie de website voor meer informatie