De vestiging van een 'wereldrecord': het inhijsen van de 69 meter lange voorgespannen liggers van de Lienebrug (foto: Paul Poels Fotografie).

Op 11 en 12 juni zijn de langste prefab voorgespannen liggers ter wereld geplaatst voor de nieuwe brug over de haven in het Limburgse Wanssum. Om een brug over de haven te maken en tussensteunpunten direct naast de waterkering te voorkomen, bleken voorgespannen liggers nodig van liefst 69 meter, de langste die ooit zijn geproduceerd.

De acht liggers zijn geproduceerd door Haitsma Beton in Friesland en over het water vanuit Kootstertille naar de haven van Wanssum getransporteerd. Met twee drijvende bokken zijn de liggers vanaf het water ingehesen en gemonteerd. Normaliter zouden voor zo’n spekstakelstuk de oevers zijn volgelopen met belangstellende toeschouwers, maar vanwege de coronamaatregelen bleef het gebied deze keer afgesloten voor publiek. Het inhijsen van de liggers was wel te volgen via een livestream op de website van Mooder Maas (de bouwcombinatie van Dura Vermeer en Ploegam).

Historische naam voor de nieuwe brug
De nieuwe brug over de haven van Wanssum heeft de naam ‘Lienebrug’ gekregen, bedacht door twee inwoners van Wanssum, Annie Jacobs en Piet Weijers. Zij werden door wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray verrast met een taart met daarop de naam van de nieuwe brug. De naam verwijst naar de historische Lienebrug die de monding van de Molenbeek overspande. De brug was destijds zeer belangrijk voor de scheepvaart op de Maas, toen er nog geen gemotoriseerde schepen waren. Als er geen geschikte wind was, moest het schip vanaf de kant door paarden getrokken worden met behulp van touwen. In het lokale dialect heet dat ‘lienen’.

Ontwikkeling rondweg
De Lienebrug is de laatste stap van de nieuwe rondweg die, als onderdeel van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, op dit moment in het dorp gerealiseerd wordt. Mooder Maas heeft het afgelopen jaar de hoge wanden van de nieuwe rondweg geplaatst – de laatste in de tweede week van mei – en gewapende grond aangebracht. Met de aanleg van de nieuwe rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. In december 2018 ging het westelijke deel van de nieuwe rondweg open voor verkeer, in september 2019 volgde het oostelijke deel. Met de nieuwe brug over de industriehaven van Wanssum worden rondweg oost en rondweg west met elkaar verbonden. De gehele rondweg wordt in het najaar van 2020 in gebruik genomen.

Van de productie, het transport, het inhijsen en de montage is een spectaculaire video gemaakt: