KWS en Boskalis Nederland maken dijk Texel veiliger

Laden van asfalt voor de Texelse dijk

De Combinatie Tessel (Boskalis Nederland en KWS) heeft eind januari  de méér dan 17 kilometer versterkte dijk op Texel vandaag overgedragen aan opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dat is acht maanden eerder dan de contractuele opleverdatum van september dit jaar. Het sein ‘Dijk veilig’ is al op 14 oktober vorig jaar gegeven.

Aanvoer per schip
Combinatie Tessel is in het vroege voorjaar van 2016 gestart met het project. Sindsdien is door de combinatie hard gewerkt aan het ontwerp van de negen dijksecties aan de oostzijde van Texel tussen De Cocksdorp en de veerhaven bij Het Horntje. In de Civiele Combinatie Tessel ontwierpen en realiseerden Boskalis Nederland, Van Hattum en Blankevoort (net als KWS een VolkerWessels-onderneming) en Friso Civiel de drie gemalen en alle damwand constructies.
De logistiek werd zodanig verzorgd dat de omgeving nagenoeg geen hinder van de werkzaamheden heeft ondervonden. Bijna alle materialen, dus ook het 170 graden warme asfalt, zijn per schip van en naar het eiland vervoerd; een hele puzzel, want zelfs in de vakantieperiode werden soms nog tot wel vier schepen per dag gelost op de loswal.

Uitdagingen
De combinatie heeft samen met het projectteam van opdrachtgever HHNK vele uitdagingen overwonnen. Zo werd al in oktober 2017 het eerste gemaal in bedrijf gesteld, en een jaar later de andere twee. Ook werd bij het ontwerp van een havendam de archeologische wierdijk in de haven van Oudeschild behouden. Het werk is uitgevoerd in en tijdens getijden en tussen twee natura 2000 gebieden. En er is een enorme CO2-reductie is behaald door circulair ontwerpen, hergebruik van materialen en materiaal te transporten per schip in plaats van per as.

Het resultaat is er: een veilige sterke dijk én een zeer tevreden omgeving, opdrachtgever en Gemeente Texel.