KVIB benoemt Bart van der Roest tot secretaris

De Koninklijke Vereniging van Infrabeheerders (KVIB) heeft Bart van der Roest benoemd tot secretaris. Van der Roest, die ook lid is van de Redactieadviescommissie van OTAR, maakte dat nieuws zelf bekend via LinkedIn.

Van der Roest (1954) is geboren en getogen in Vinkeveen en sinds 1977 woonachtig in Waddinxveen. Als MTS’er weg- en waterbouwkunde begon hij zijn werkzame leven in 1978 bij een aannemersbedrijf in Den Haag, maar in hetzelfde jaar maakte hij de overstap naar Rijkswaterstaat. In de avonduren volgde hij de opleiding HBO weg- en waterbouwkunde met als afstudeerrichting Cultuurtechniek en Milieukunde en vervolgens de interne Rijkswaterstaatsopleiding tot dienstkringhoofd. Van 1989 tot 2009 vervulde Van der Roest verschillende lijnmanagementfuncties in bedrijfsvoering en zowel het droge als het natte beheer en onderhoud, waarna de overstap volgde naar het project- en contractmanagement. Inmiddels heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van een aantal bekende projecten, zoals A2 Hooggelegen, Leidsche Rijntunnel, Opwaardering Zuid-Willemsvaart, Renovatie Galecopperbrug en Icoon Afsluitdijk. Tot kort voor zijn pensioen in 2021 was hij betrokken bij het Project Getij Grevelingen, met als doel de waterkwaliteit in de Grevelingen te verbeteren, en bij het Project Implementatie Basisregistratie Ondergrond. Na zijn pensioen bij Rijkswaterstaat is hij als zelfstandig adviseur project- en contractmanagement verder gegaan.

Verleden bij de vereniging

Al in 1986 werd Van der Roest aspirant lid van de Vereniging van Waterstaatkundig Ambtenaren Rijkswaterstaat (VWAR). Sindsdien is hij betrokken geweest bij de afdeling Rotterdam van de VWAR. De VWAR is op een zeker moment omgevormd naar de VIB, waar sinds oktober vorig jaar de K van koninklijk voor mag staan. Op de laatstgehouden jaarvergadering van de KVIB is hij benoemd tot bestuurslid, in de rol van secretaris.