invasieve plantensoorten
Gebr. Van Kessel heeft een speciale onkruidbestrijdingsmachine die invasieve plantensoorten machinaal elektrocuteert (foto: Gebr. Van Kessel).

Gebr. Van Kessel Onderhoud en Weed Free Service bundelen hun expertise en krachten ten behoeve van de bestrijding van invasieve plantensoorten, zoals de Japanse duizendknoop, de Pitrus, Watercrassula, Waternavel en de Reuzenberenklauw. Met milieuvriendelijke bestrijdingmethodes zullen de bedrijven bovendien landelijk gaan opschalen.

Jaap Kamp, directeur Gebr. Van Kessel Onderhoud: “Door intensief samen te werken, tillen we onze bestrijdingsdiscipline naar een hoger niveau en dat is goed nieuws voor overheden die kampen met deze agressieve exoten!” Zijn bedrijf, specialist op het op het gebied van integraal onderhoud en beheer van wegen en groen, beschikt over een speciale onkruidbestrijdingsmachine die invasieve plantensoorten machinaal elektrocuteert. Weed Free Service heeft als specialist op het gebied van milieuvriendelijke onkruidbestrijding onder andere een speciale heetwatertechniek ontwikkeld. Door de nieuwe samenwerking zullen de partijen ook elkaars specialismes gaan aanbieden. Dat is volgens de samenwerkingspartners een groot voordeel, omdat iedere locatie een specifieke aanpak vereist. Harry Kloosterman, directeur Weed Free Service: “Door samen te werken, kunnen we niet alleen kennis delen, maar ook onze expertise beter en grootschaliger uitrollen.”

Invasieve plantensoorten
Invasieve planten laten zich moeilijk temmen. Sommige soorten verdringen niet alleen normale plantengroei, maar brengen zelfs schade toe aan de ondergrondse infra en gebouwen. Gemeenten en provincies besteden daarom een groot deel van hun onderhoudsbudget aan bestrijding.

invasieve plantensoorten
Invasieve plantensoorten brengen zelfs schade toe aan de (ondergrondse) infrastructuur (foto: Gebr. Van Kessel).