Koninklijke Oosterhof Holman neemt Nautilus Zandwinning over

Aannemingsbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman heeft Nautilus Zandwinning uit Drachten overgenomen. Met de overname investeert KOH bovendien in een volledige emissieloze zandzuiger waarin een belangrijke stap wordt gezet naar een duurzame toekomst voor zandwinningprojecten. In opdracht van Natuurmonumenten wordt de elektrische zandzuiger ingezet om het Natura2000-gebied Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

‘We werken al heel lang met veel plezier samen met Nautilus en zijn blij dat ze nu een 100% dochter zijn van ons familiebedrijf. Door onze solide positie kunnen we investeren in Nautilus om een voorsprong te nemen in duurzame zandwinningsprojecten’, aldus Sander de Haan, CEO van Koninklijke Oosterhof Holman.

De Haan: ‘We zijn trots dat we in opdracht van Natuurmonumenten de waterhuishouding van het gebied Fochteloërveen weer optimaal te krijgen. Dit is nodig om het hoogveengebied te behouden en de bijzondere flora en fauna voldoende ruimte te bieden. Hiervoor is een aanzienlijke hoeveelheid van zo’n 600.000 tot 1.000.000 m3 zand nodig. Dat moet emissieloos omdat het om een Natura2000 gebied gaat. Met onze elektrische zandzuiger krijgen wij dat voor elkaar.’

Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar veel bijzondere dieren en planten leven. Het is één van de laatste en grootste open hoogveengebieden in Noordwest-Europa en eveneens van grote cultuurhistorische betekenis. Om te voorkomen dat het hoogveen en de soorten die er leven verdwijnen voert KOH de komende jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen. Daarmee zorgt KOH ervoor dat meer dan 300 zeldzame dieren en planten hier blijvend een geschikt leefgebied vinden. Het is belangrijk dat het Fochteloërveen als Natura2000 gebied de goede omstandigheden biedt voor het voorbestaan van deze soorten. Het herstellen van de waterhuishouding is daarbij essentieel.