Koninklijke onderscheidingen Infrastructuur en Waterstaat

foto koninklijke onderscheiding

De traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag is ook neergedaald in het domein Infrastructuur en Waterstaat. Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de sector zijn – vaak bij verrassing – bedeeld met koninklijke onderscheidingen.

We noemen hier een aantal laureaten, aan wie vanzelfsprekend ook de hartelijke felicitaties van de OTAR-redactie. De koninklijke onderscheidingen zijn vaak toegekend op grond van verdiensten op meerdere terreinen. We noemen in dit overzicht de functies binnen het aandachtsgebied Infra en Waterstaat.

Mochten wij onderscheiden personen missen in onze lijst: de mailbox redactie@otar.nl staat open voor aanvullingen.

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

 • de heer ir. R.A. Haverman (Leiden), senior strategisch adviseur Mobiliteit & Milieu bij de Provincie Zuid-Holland;
 • de heer dr. ing. P.M. (Paul) Peeters (Ede), lector duurzaam toerisme en transport aan de Breda University of Applied Sciences;
 • de heer R.P.M. (Rutger) van Slobbe (Amsterdam), o.m. Commissaris (voorzitter) KNRM en voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam;

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

 • de heer H. (Harm) van Dam (Leiden), omgevingsmanager RWS en Juridisch adviseur Aveco de Bondt;
 • de heer mr. M.P. (Michiel) Dankers (Deurne), directeur N.V. Niba, en Vereniging van Landelijke Industriezand- en Grindproducenten;
 • de heer C.J. (Chris) van Eijmeren (Rotterdam), Vereniging De Binnenvaart, loopbaan in onderwijs Scheepvaart en Transport;
 • de heer drs. H.C. (Eric) Jongmans (Drunen), (voormalig) secretaris-directeur van de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta;
 • mevrouw drs. T. (Tanja) Klip-Martin (Dalen), oud-dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor actief als openbaar bestuurder met portefeuilles milieu, bodem, klimaat, energie en waterbeleid;

zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • de heer H. (Henk) Hensen, (Maasland). Voorheen werkzaam bij Havenloods Rotterdam; auteur van veel publicaties over het loodswezen. Schipper en mentor bij veer-/rondvaartboot De Kwakel in Maasland en rondleider het Nationaal Sleepvaart Museum in Maassluis.
 • de heer A.M. (Bert) de Reuver (Maassluis), Voorzitter Stichting Monstersche Sluis en Lid initiatief comité herstel doorvaart Het Nieuwe Water met verbinding naar Midden-Delfland en Westland;
 • De heer B.H.M. (Bas) van Roessel (Deventer), Fietsersbond Deventer;
 • de heer R. van Schoorl (Zuid-Scharwoude), o.m. oud-bestuurslid Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen; zeer actief in bewonersparticipatie bij gebiedsontwikkeling

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.