Koninklijke onderscheidingen Infrastructuur en Waterstaat

foto koninklijke onderscheiding

De traditionele lintjesregen op de dag voor Koningsdag is ook neergedaald in het domein Infrastructuur en Waterstaat. Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de sector zijn – vaak bij verrassing – bedeeld met koninklijke onderscheidingen.

We noemen hier een aantal laureaten, aan wie vanzelfsprekend ook de hartelijke felicitaties van de OTAR-redactie. De koninklijke onderscheidingen zijn vaak toegekend op grond van verdiensten op meerdere terreinen. We noemen in dit overzicht de functies binnen het aandachtsgebied Infra en Waterstaat.

Mochten wij onderscheiden personen missen in onze lijst: de mailbox redactie@otar.nl staat open voor aanvullingen.

Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd

tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

  • de heer ir. T.F.J. van de Gazelle (Delft), hoofdingenieur-directeur ‘zee en delta’ bij Rijkswaterstaat, voor verdiensten op het terrein van infrastructuur, waterstaat en natuur
  • de heer prof. dr. ir. H.W.J. Russchenberg (Leiden), hoogleraar atmospheric remote sensing aan de Technische Universiteit Delft, voor verdiensten op het terrein van klimaatonderzoek
  • de heer ir. H.P.J. van Schaik (Bennekom), voormalig programmacoördinator bij het Co-operative Programme on Water and Climate, voor verdiensten op het terrein van water en klimaat

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

  • de heer drs. J.H. Griese (Amstelveen), voor verdiensten op het terrein van o.a. luchtkwaliteit en geluidshinder
  • de heer P.A.J. de Rooij (’t Goy), algemeen directeur en eigenaar van De Rooy Transport-Logistiek, voor verdiensten op het terrein van duurzaamheid
  • de heer M.L.J. Schellekens (Roermond), voor verdiensten op het terrein van infrastructuur, materieel erfgoed en toerisme

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • de heer H.M. Bosch (Nederweert), voor verdiensten op het terrein van o.a. verkeersveiligheid
  • de heer F.W. IJsebaert (Terneuzen), voor verdiensten op het terrein van o.a. verkeersveiligheid
  • de heer ir. H.J. Steltenpool (Bunschoten-Spakenburg), voor verdiensten op het terrein van o.a. infrastructuur
  • mevrouw R.A. Tessels-Hoogenraad (Zeist), voor verdiensten op het terrein van verkeersveiligheid en volksvertegenwoordiging