KiM publiceert doorklikbare web-versie van Mobiliteitsbeeld 2019

© Bas de Meijer - Bron: KiM

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft nu ook een doorklikbare web-versie van het Mobiliteitsbeeld 2019 uitgebracht. Eerder verscheen deze KiM-publicatie al in Pdf.

Het KiM brengt om het jaar het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken rond de mobiliteit in Nederland. Het Mobiliteitsbeeld laat zien hoe het autoverkeer groeit. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelt. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. Of zij meer of minder last hebben van files en verkeersdrukte. En welke ontwikkelingen er spelen in het goederenvervoer.

Schets en duiding
Het Mobiliteitsbeeld geeft zowel een zo actueel mogelijk beeld van alle vervoerwijzen, als een schets van de ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar (in het Mobiliteitsbeeld 2019 de periode 2010-2018). Het KiM verklaart de ontwikkelingen in die periode ook zoveel mogelijk.

Thema’s
Het Mobiliteitsbeeld 2019 is opgedeeld in enkele thema’s: personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, emissies en maatschappelijk belang. Hiernaast onderscheidt het KiM de thema’s ‘kerngegevens mobiliteit’, met een tabel met belangrijke gegevens over de mobiliteit in Nederland, en ‘data en methodieken’, over het gebruik van gegevens en berekeningsmethoden die het kennisinstituut toepast.

Doorkijk naar de toekomst
Een aanvullend thema is het Toekomstbeeld 2019-2024. Dit beschrijft de voor de mobiliteit verwachte ontwikkelingen in deze periode.