Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geopend

bodemdaling - entree woning in verzakte straat

Op 21 april is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend. Dat gebeurde tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld spraken een week lang over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda en stond in het teken van wetenschap en beleid bij elkaar brengen.

De internationale top en bestuurders wisselden praktijkervaringen uit en gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor landelijk en stedelijk gebied. Veel laaggelegen gebieden in de wereld hebben te maken met bodemdaling. Op de slotdag in Gouda was de vergelijking aan de orde van de situatie en aanpak in Nederland met drie wereldsteden, Venetië, Shanghai en Houston.

Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen

Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen in sinds eind vorig jaar gevestigd in het prachtige Arti Legi-gebouw aan de Markt in Gouda. Dit nationale Kenniscentrum is een ‘bottom-up’ initiatief van landelijke organisaties en de overheden die actief zijn op deze onderwerpen.

Michel Klijmij – van der Laan (voorzitter Platform Slappe Bodem) en René Vrugt (directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie ministerie IenW) openden officieel het Kenniscentrum tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk. “Bodemdaling raakt miljoenen mensen, alleen al in Nederland. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst dat we de kennis hierover bij elkaar brengen en toegankelijk maken. Alleen dan kunnen we op een goede manier leren omgaan met de gevolgen van bodemdaling”, aldus  Klijmij – van der Laan.

Impact van bodemdaling op de samenleving

De gevolgen van bodemdaling en funderingsproblemen voor de samenleving nemen steeds verder toe. Een miljoen woningeigenaren kan te maken krijgen met funderingsproblemen, overheden krijgen te maken met stijgende kosten voor onderhoud aan de infrastructuur. Bodemdaling in de veenweidegebieden zorgt voor een flinke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Er beschikbare kennis over oplossingen voor deze problemen bereikt nog onvoldoende mensen. Daarom is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen opgericht. De thema’s van het Kenniscentrum zijn onmisbaar en ondersteunend voor de realisatie en versnelling van diverse Rijksprogramma’s, zoals de opgaven rondom woningbouw, klimaatverandering en energietransitie.

Toegankelijke kennis

Alle mensen en organisaties in Nederland die te maken hebben met problemen rond (aan slappe bodem gerelateerde) bodemdaling, broeikasgasemissies en/of met funderingsproblemen, moeten kunnen beschikken over de beste kennis en de juiste contacten. Dat is de missie van het Kenniscentrum, uitgedragen met een toegankelijke website en de vestiging in Gouda. Daarnaast opent het Kenniscentrum vanaf dit najaar een permanente tentoonstelling in Arti Legi. Die koppelt de beschikbare kennis aan lokale en regionale vraagstukken.