Kees van der Burg benoemd als directeur-generaal Mobiliteit bij Ministerie IenW

Kees van der Burg

Drs. C. (Kees) van der Burg wordt directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De benoeming gaat in op 1 september 2019.

Bestuurskundige Kees van der Burg (1969) is sinds 2014 directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Daarvoor was hij bij hetzelfde ministerie onder andere directeur Langdurige Zorg, directeur Maatschappelijke Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken. Hij startte zijn ambtelijke loopbaan in 1991 bij het ministerie van Financiën, waar hij tot 2002 diverse functies bekleedde.