Karin de Haas nieuwe directeur van het COB

COB-directeur Karin de Haas Foto: Vincent Basler

Per 1 april 2019 is Karin de Haas aangetreden als nieuwe directeur van het COB, het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Zij neemt het stokje over van bestuurslid Gert-Jan Vermeulen, die als interim-directeur de taken waarnam van vertrekkend directeur Merten Hinsenveld.

Karin de Haas was al aan het COB verbonden, als manager van het tunnelprogramma. Het bestuur heeft vastgesteld dat De Haas een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het floreren van het COB. Haar managementkwaliteiten, ervaring met kennisontwikkeling, ambitieuze kijk op de toekomst en grondige kennis van het COB-netwerk hebben aan de basis gelegen van haar aanstelling als directeur.