Kademuren HHTT opgeleverd aan Havenbedrijf Rotterdam

De kademuren, de steiger en bijbehorende werkzaamheden voor de nieuw te bouwen HES Hartel Tank Terminal (HHTT) zijn op 17 december 2019 opgeleverd aan Havenbedrijf Rotterdam. De HHTT een opslagterminal voor olieproducten en biobrandstoffen De Combinatie HHTT, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort (Koninklijke VolkerWessels), Mobilis (TBI) en Koninklijke Boskalis Westminster, heeft het bouwterrein overgedragen aan de opdrachtgever. In totaal is met dit bouwproject een bedrag gemoeid van ruim 100 miljoen euro. De bouw op de Maasvlakte startte in december 2017, en is binnen de planning gerealiseerd.

Het project behelsde de aanleg van een diepzeekademuur 1.200 meter lang, een aansluiting van de nieuwe kade op een bestaande kade, een kademuur met walstroom over de lengte van 1.000 meter voor vijf binnenvaartschepen – en een steiger van 350 meter met vier aanlegplaatsen. Tevens werden er grond- en baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Samenwerking
Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam, roemt het teamwork met de Combinatie HHTT: “Door al die techniek is het bouwen van een kademuur voor een tank terminal al een ingewikkelde klus. Bovendien ging het om één van de diepst stekende kademuren van de Rotterdamse haven. Ondanks de ontdekking van meerdere archeologisch interessante scheepswrakken is het werk binnen de afgesproken tijd opgeleverd.” Namens de combinatie HHTT toonde ook VHB-directeur Jeroen Bonekamp zich enthousiast over de soepele samenwerking tussen combinanten en opdrachtgever. “Het leverde een technisch perfect project op, zonder ernstige ongevallen gerealiseerd én tijdig opgeleverd.”

Bouw tank terminal
Parallel aan de bouwwerkzaamheden voor de kademuren en de steiger wordt er sinds het najaar van 2018 ook volop gebouwd aan de tankterminal. De verwachting is dat de HES Hartel Tank Terminal in de loop van 2021 in gebruik wordt genomen.

> Meer informatie is te vinden op de projectsite