John Frostbrug Arnhem weer in ere hersteld

John Frostbrug

In opdracht van Rijkswaterstaat voerde de combinatie Mobilis – Iris het groot onderhoud uit aan de John Frostbrug in Arnhem. Deze monumentale brug, vooral bekend als het iconische landmark van Operatie Market Garden, is 1 van de belangrijkste verkeersbruggen die Arnhem centrum over de Nederrijn verbindt met Arnhem-Zuid en de A325.

Partnercontent: Mobilis

Ingrijpende hersteloperatie

TBI-onderneming Mobilis was verantwoordelijk voor de betonactiviteiten en de Belgische firma Iris Industry Solutions nam de conserveringswerkzaamheden aan de staalconstructies voor haar rekening. De werkzaamheden startten in het voorjaar van 2022. Vanaf eind juli tot en met begin september was de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers konden gedurende de werkzaamheden wel gebruik maken van de John Frostbrug.

De werkzaamheden bestonden in hoofdlijnen uit het herstellen van staalconserveringen en betonconstructies, inclusief de engineering, verhardingen (asfalt- & slijtlagen), vervangen voegovergangen en herstelwerkzaamheden aan de historische metsel-, voeg- en natuursteenwerken.

Brugdelen John Frostbrug

De totale lengte van de John Frostbrug is ca. 600 meter, verdeeld in een rivierdeel van ca. 472 meter en een landdeel van ca. 128 meter. De hoofdrijbaan heeft een breedte van ca. 13,50 meter (bruto) de voet- /fietspaden een breedte van ca. 4,25 meter (bruto).Het rivierdeel van de John Frostbrug bestaat uit een stalen hoofd-draagconstructie met afzonderlijke rijdekken voor de hoofdrijbaan en de beide voet-/fietspaden. Het landdeel is een volledig gewapend betonnen constructie, waar de hoofdrijbaan en voet-/fietspaden gezamenlijk op een rijdek liggen.

De brug is verder opgedeeld in drie delen, de Zuidelijke over-spanning, de Hoofdoverspanning en het Noordelijk viaduct. De Zuidelijke overspanning en de Hoofdoverspanning worden ook wel het rivierdeel genoemd en het Noordelijk viaduct het landdeel.

Emissieloze bouwplaats

Innovatie en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten in de uitvraag naar de markt. Dit project was een pilot in het kader van de emissieloze bouwplaats van Rijkswaterstaat. In die hoedanigheid had Mobilis een nagenoeg volledige geëlektrificeerde bouwplaats en zeer minimaal gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen voor het toe te passen materieel. Slimme fasering en bouwlogistiek verduurzaamde niet alleen het werk met beperkte emissies, maar minimaliseerde ook nog eens de overlast voor omgeving en de weggebruikers.

Ook door de inzet van een e-co2tainer, een mobiele unit die op elke bouwplaats groene stroom kan leveren, en de monitoring op de uitvoering en inzet van (duurzaam) materieel, zoals een knijperauto en wegdekreiniger, is dit project een mooi voorbeeld van een goede samenwerking en verduurzaming. Maar laten we ook niet het bijzondere onderhoud aan de monumentale brug in hartje Arnhem vergeten door TBI-onderneming Nico de Bont, waarbij rekening werd gehouden met de historische waarde.

Bridge to Liberation

De John Frostbrug was enige weken geleden nog 1 keer gesloten, niet door werkzaamheden maar voor de Bridge to Liberation. Jaarlijks wordt bij en op de John Frostbrug het multimediale publieksprogramma, Bridge to Liberation, georganiseerd. Hierin staat het doorgeven van herinneringen aan de oorlog centraal en wordt stilgestaan bij de impact van de Slag om Arnhem.
Meer informatie
www.mobilis.nl

Longreads zijn artikelen uit het magazine die wekelijks geplaatst worden op OTAR.nl