Jasper Steffens gekozen als voorzitter Raad van Advies van de EV Coöperatie

Jasper Steffens, eigenaar van innovatie-adviesbureau ThunderMinds en partner bij het werving- en selectiebureau Crossroads Executive Solutions, is gekozen als voorzitter van de Raad van Advies van de recent opgerichte EV Coöperatie. Deze coöperatie wil als projectbureau en als publiek-private samenwerkingsorganisatie de transitie naar elektrisch vervoer (batterij en waterstof) versnellen. Zij kiest voor haar projecten de meest geschikte en efficiënt werkende specialisten binnen haar ledenbestand (en zo nodig daarbuiten), bundelt zo de krachten van bestaande marktpartijen met die van innovatieve nieuwkomers, organiseert evenementen, fungeert als externe PR-organisatie, enthousiasmeert, ondersteunt en helpt alle betrokkenen om proactief de transitie door krachtenbundeling te versnellen.

Jasper Steffens deed brede management- en directie ervaring op bij zowel familiebedrijven als beursgenoteerde ondernemingen in de mobiliteit-, data-, online- en technologiesector. Steffens is een verbinder pur sang. Hij praatte o.a. als bestuurslid van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) mee over toekomstige mobiliteitsvraagstukken richting de politiek in de mobiliteitsalliantie. Privé geniet hij van het sleutelen aan en rijden met Donkervoorts. Zeker, een onvervalste petrolhead, zoals ook EV Coöperatie-oprichters Arjan de Putter en Jan Rooderkerk dat zijn.

Die laatste zegt daarover: “Mensen snappen niet altijd dat je elektrisch rijden kunt promoten en praktiseren en tegelijkertijd ook lyrisch kunt zijn over bijvoorbeeld een mooi motorgeluid. Emissievrij rijden is voor de toekomst een absolute noodzaak, maar in de energietransitie moet wel ruimte blijven voor ons automobiele cultuurerfgoed”.

Arjan de Putter vult aan: “Wij willen binnen onze coöperatie ook dit soort ogenschijnlijke tegenstellingen bundelen en overkoepelen. Wij weten dat ook Jasper zakelijk elektrisch gaat rijden… en we zijn super blij met zijn expertise en inzet. Hij gaat nu, samen met ons, aan de invulling van de Raad van Advies werken en ons helpen bij de verdere profilering van de coöperatie. Jasper is iemand die, net als wij, denkt in kansen. Wij kregen als reactie op de oprichting van onze coöperatie bijvoorbeeld te horen ‘maar er is al zoveel op dit gebied’. Jasper zei echter meteen: “Wauw, er is zoveel versnippering zonder centrale regierol, bedrijven en overheden hebben bij uitstek nu behoefte aan een partij als de EV Coöperatie die daarboven staat en die per project de beste mensen weet te kiezen en aan te dragen. Willen we met de transitie werkelijk vooruitgang boeken door te sturen op de overeenkomsten in plaats van de tegenstellingen, dan hebben jullie daarvoor nu de sleutel in handen, want dit is er nog niet in deze uiterst heldere vorm”.

Overigens trad nog een specialist van naam toe: Dr. Ir. Carlo J.T. van de Weijer, Director Strategic Area Smart Mobility aan de TU Eindhoven werd het eerste lid van de EV Coöperatie. Welkom!

Meer informatie over het lidmaatschap, de doelstellingen en plannen vind je op www.evcoop.nl