Jacolien Eijer moet TAUW koploper duurzaamheid maken

Jacolien Eijer - portretfoto
Foto: KIVI

Jacolien Eijer-De Jong [50] komt het team van advies- en ingenieursbureau TAUW Group BV versterken. Zij zal de duurzaamheidsstrategie van TAUW Group gaan leiden en zorgdragen voor de implementatie daarvan. Haar aanstelling staat in het teken van TAUWs streven om Europees koploper te worden in duurzaamheidsoplossingen.

Ralph van Roessel, de co-CEO van de TAUW Group, legt uit dat het advies- en ingenieursbureaus het goede voorbeeld wil geven om de maatschappij te verduurzamen. “Alleen naleving van de wetgeving is hiervoor niet voldoende; we moeten echt een stap verder gaan. We hebben de ambitie om koploper te worden op het gebied van duurzaamheidsoplossingen.”

Jacolien Eijer: “Door duidelijke duurzaamheidsdoelen op te stellen en in te voeren, wil ik de transitie versnellen die al was ingezet bij TAUW Group. Dit sluit perfect aan bij mijn wens om de transitie naar een duurzame samenleving met zo veel mogelijk impact te laten slagen.”

Eijer studeerde Watermanagement aan de Wageningen Universiteit, werkte bij diverse ingenieursbureaus, en was jarenlang verantwoordelijk voor het kennismanagementprogramma van Rijkswaterstaat. De afgelopen zeven jaar was zij directeur van Koninklijke NLingenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. Sinds eind juni is zij tevens (onbezoldigd) president van KIVI.