Hugo Gastkemper vertrekt bij Stichting RIONED

Per 1 februari 2022 vertrekt Hugo Gastkemper als directeur van Stichting RIONED. Hij begon er in 1999, met als belangrijkste opdracht riolering in het algemeen en de Stichting RIONED in het bijzonder beter op de kaart te zetten. “Riolering is nu stedelijk waterbeheer geworden en boven de grond gekomen”, stelt Gastkemper. “Fysiek zichtbaar door waterberging en infiltratievoorzieningen en maatschappelijk ervaren als onmisbaar voor droge voeten, gezondheid en een fijne leefomgeving.”

Gastkemper zegt trots te zijn dat hij samen met de collega’s van Stichting RIONED hieraan concreet invulling heeft kunnen geven, onder meer door de website en brochures voor het publiek en de visie ‘Klimaatverandering, hevige buien en riolering’. “Een tweede ontwikkeling gedurende mijn directeurschap is dat Stichting RIONED zich heeft ontwikkeld tot dé standaardisatie-organisatie voor het vakgebied”, vervolgt hij. “Met de Kennisbank Stedelijk Water leveren we de basiskennis voor de vakmensen en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water legt het fundament voor het delen van data. De Branchestandaard Gemeentelijke Watertaken is de pijler onder de zorg voor voldoende en goed opgeleide professionals bij gemeenten.”

Nieuwe levensfase
“Ik ben blij met de steun van zoveel begunstigers en de erkenning voor het werk van Stichting RIONED. Bijzonder is dat vrijwel alle gemeenten ‘lid’ zijn van de stichting, naast alle waterschappen en de toonaangevende bedrijven. Het stedelijk waterbeheer is een echte community met een grote betrokkenheid bij het vak en voor elkaar. Dat is een grote kracht en heeft mij al die jaren gemotiveerd! Ik kan het me permitteren om voor mijn pensioendatum te stoppen en zie uit naar een nieuwe levensfase. Mijn afscheid vindt plaats op de RIONEDdag op 27 januari 2022. Dan zal ook mijn opvolger zich introduceren”, aldus Gastkemper.

‘Gezicht gegeven aan het vakgebied’
Joost van Oostrum, de bestuursvoorzitter van Stichting RIONED: “Hugo Gastkemper heeft met zijn grote betrokkenheid, vaardigheden en netwerk gezicht gegeven aan het vakgebied. Hij heeft Stichting RIONED gemaakt tot de gerenommeerde én gewaardeerde organisatie die we nu zijn. Hugo is overigens dit hele jaar gewoon voluit directeur, dus verdere dankwoorden komen later.”