HSSN-prijzen voor beste sluisrestauraties 2019 uitgereikt

V.l.n.r.: Beaufortsluis Walsoorden, Sluis Delden en schutsluis Leidschendam

Tijdens de Nationale Sluizendag op 2 oktober heeft de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland de jaarlijkse HSSN-prijzen uitgereikt voor de beste restauratiewerken.
De eerste prijs ging naar het Waterschap Scheldestromen voor de restauratie van de Beaufortsluis. Rijkswaterstaat Oost Nederland ontvangt de tweede prijs voor de restauratie van Sluis Delden (Wiene). De derde prijs is toegekend aan de Provincie Zuid-Holland voor de restauratie van Sluis Leidschendam.

De sluisrestauraties worden beoordeeld op vijf criteria: de kwaliteit van de restauratie, gezien in historisch perspectief, de technische kwaliteit, herstel van het oorspronkelijke gebruik, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de rol van onderzoek in het restauratieproces of ontwerp.

1e prijs: Beaufortsluis
De Beaufortsluis van Waterschap Scheldestromen is een uitwateringssluis in de Mariadijk in het buurtschap De Eek, ten Zuiden van Walsoorden in Zeeuws-Vlaanderen. Met de sluis wordt de waterstand in het poldertje tussen de Mariadijk, Havenstraat, Zeedijk 2 en Kleinedijk geregeld.
De sluis was toe aan een grondige opknapbeurt. Vooral het houten bewegingswerk was ernstig aangetast. Het houtwerk is geheel vernieuwd en het metselwerk grondig schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd. Via een betonnen trap en een houten vlonder in het water is de sluis voor het publiek goed zichtbaar gemaakt. De jury is van mening dat de restauratie van het metselwerk met het voegwerk van de sluis zowel technisch als in cultuurhistorische zin op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.
>  Architect/adviesbureau: Bureau Polderman, Rotterdam
>  Aannemer: Bouwgroep Peters, Middelburg

2e prijs: Sluis Delden (Wiene)
Deze schutsluis van Rijkswaterstaat (Dienst Oost-Nederland) is een onderdeel van het complex Delden te Wiene bij Delden, waartoe ook een gemaal en enkele sluiswachterswoningen behoren. De sluis ligt in het Twenthekanaal, Kanaal Zutphen Enschede. De sluis heeft een schuthoogte van 6 meter.
De sluis was toe aan een grondige opknapbeurt. Daarbij is de gehele aandrijving vernieuwd en gemoderniseerd. De oude kettingen zijn vervangen door nieuwe kettingen. De markante witte gebouwen zijn opnieuw geschilderd. De stalen ramen zijn na conservering teruggeplaatst. De verfkleuren zijn gebaseerd op de oorspronkelijke kleuren. De jury waardeert het dat de sluis ondanks de modernisering van de aandrijving nog duidelijk herkenbaar is als een betonnen sluis uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De jury is duidelijk positief over de onderzoekstechnische voorbereiding en de uitvoering van de restauratie.
>  Architect/adviesbureau: geen; wel is de Monumentencommissie van de gemeente Hof van Twente betrokken
>  Aannemer: Mourik Infra, Groot Ammers

3e prijs: Schutsluis Leidschendam
De Schutsluis Leidschendam van de provincie Zuid-Holland overbrugt in de Vliet het verschil tussen het Delflandse en het Rijnlandse peil, een verschil van ongeveer 0,20 meter. De sluis, die tot 2006 nog met de hand werd bediend, maakt scheepvaartverkeer mogelijk tussen Delft en Leiden.
Baksteenmetselwerk, natuursteen, houten puntdeuren en bruggen zijn waar nodig gerestaureerd. Daarbij zijn niet te herstellen hardstenen dekzerken vervangen door granieten exemplaren. Het ijzerwerk van bruggen, sluisdeuren en bewegingswerken is van een nieuwe conservering voorzien. De besturing van de deuren en bruggen is geheel vernieuwd volgens de laatste stand der techniek. De daarvoor benodigde installatie is ondergebracht in het sluiskantoor. Om de veiligheid rond de sluis te vergroten, is rond de sluis een omheinde vrije strook gerealiseerd. De jury heeft waardering voor de wijze waarop de sluis is gerestaureerd en geautomatiseerd, met behoud van uitstraling. Grote waardering is er ook voor de hagen en het hekwerk, en voor het historisch onderzoek dat aan de restauratie voorafging.
>  Architect/adviesbureau: Movares Nederland BV, Rotterdam
>  Aannemer: Hollandia Services BV, Krimpen aan den IJssel