Hoogheemraadschap stelt waterinnovatiefonds in

Met het tekenen van de overeenkomst tussen HHNK en het Nationaal Groenfonds richten HHNK-hoogheemraad Jan Kramer en Pieter Baars strategisch adviseur van Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds op. Met dit Waterinnovatiefonds willen beide partijen innovatieve projecten in de watersector stimuleren. HHNK zorgt voor de middelen en de expertise in de watersector, het Groenfonds beheert het fonds en verstrekt de leningen.

Het Waterinnovatiefonds is bedoeld voor innovaties in de Watersector die al door het ontwikkelstadium heen zijn en in principe gereed voor de markt. HHNK stelt per innovatie 50% (tot een maximum van €200.000) beschikbaar ten behoeve van marktontwikkeling. Het hoogheemraadschap stelt zich op deze manier op als stabiele overheidspartner waardoor de ondernemer in staat is meer financiers te vinden. Hierdoor ontstaat een nauwere verbinding tussen het hoogheemraadschap en marktpartijen. Hoogheemraad Jan Kramer: “Met dit waterinnovatiefonds geven wij invulling aan ons profiel van maatschappelijk verantwoorde overheid, wij steunen de markt zonder winstoogmerk, wij zien uit naar mooie initiatieven om het waterbeheer verder te verbeteren.”

Het initiatief voor het Waterinnovatiefonds is afkomstig van de fractie Bedrijfsgebouwd van het algemeen bestuur van HHNK. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het hoogheemraadschap en het Nationaal Groenfonds is de voorbereiding afgerond. Het Groenfonds zal namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier optreden als fondsbeheerder, de aanvragen financieel beoordelen en de leningen verstrekken.

De keuze van HHNK om in zee te gaan met het Groenfonds als fondsbeheerder komt voort uit de wens het fondsbeheer zo effectief en kostenefficiënt te organiseren. Het Groenfonds beschikt over jarenlange ervaring en komt voort vanuit de overheid en dat geeft ons vertrouwen in het Groenfonds als partner. “Het Nationaal Groenfonds financiert projecten die de kwaliteit van de groene leefomgeving verbeteren. Vooral als deze vernieuwend zijn. Het Waterinnovatiefonds sluit daar volledig op aan”, aldus Pieter Baars.

Binnenkort start de aanmeldingsprocedure voor innovaties. Deze worden op de website van het hoogheemraadschap gepubliceerd. De eerste beoordeling van voorstellen gebeurt door een beoordelingscommissie die is samengesteld vanuit bestuur en organisatie, aangevuld met externe expertise. Kramer: “Wij hopen natuurlijk op mooie initiatieven die het Nederlandse waterbeheer zullen verrijken”.